Kunststof recyclingprogramma van Climate Signs

Inzamelservice van de kunststof reststromen voor de productie circulaire verkeersborden.

Climate Signs ziet het als haar verplichting om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Daarom produceren wij alleen verkeersborden uit biobased of recyclaat kunststof grondstoffen.

Omdat wij willen voorkomen dat onze hoogwaardig geproduceerde verkeersborden na einde technische levensduur als restmateriaal in de reguliere afvalverwerking terechtkomt, hebben wij met een aantal ketenpartners een eigen retoursysteem uitgewerkt.

De door Climate Signs geleverde verkeersborden kunnen hierdoor uitstekend binnen dezelfde keten worden gerecycled. We belasten we het milieu hierdoor minder en we zijn ervan verzekerd dat 100% van onze verkeersborden worden hergebruikt binnen de Climate Signs productieketen.  

Hoe?

Bij iedere klant die voor de innovatieve verkeersborden van Climate Signs kiest, plaatsen wij kosteloos een verkeersborden recycle verzamelbak van 1m³. De verzamelbak wordt geplaatst door een elektrisch aangedreven voertuig welke dagelijks wordt opgeladen door eigen zonnepanelen. Op het moment dat de verzamelbak vol is zullen wij deze CO2-neutraal ophalen en een nieuwe verzamelbak plaatsen. De oude verkeersborden worden vervolgens bij Climate Signs in depot gehouden totdat er voldoende restmateriaal aanwezig is voor het opvolgende recycleprogramma.

Bij voldoende retourstroom worden de hoogwaardige grondstoffen CO2-neutraal vervoerd naar onze circulaire ketenpartner ‘De Circulaire Plastics Fabriek’. Bij CPF worden de technisch afgeschreven verkeersborden CO2-neutraal mechanisch verwerkt tot spuitgietbare korrels (re-granulaat) en 100% verwerkt tot nieuwe verkeersborden.

Samen met Circular Plastics Factory verbinden we de circulaire ketens. Van fysieke recycling, granulatie tot een volledig circulair eindproduct, door middel van spuitgieten. Tijdens de product-ontwikkelfase hebben we bij Climate Signs gekeken naar een ontwerp voor recycling en CO2-neutrale logistiek.

Dit is het mooiste onderdeel van ons duurzame productconcept: een product verlaat de fabriek en keert op een gegeven moment terug om weer opnieuw verwerkt te worden. Climate Signs en De Circular Plastics Factory willen zoveel mogelijk reststoffen omzetten naar een hoogwaardige toepassingen, waarbij het originele materiaal zoveel mogelijk wordt benut.

Omdat kunststof afvalscheiding in Nederland zeer efficiënt georganiseerd is en al onze producten zijn voorzien van een grondstof QR-code of kunststof recycle code, worden onze kunststof verkeersborden in de reguliere reststroom (restafval) eenvoudig op kunststof soort gescheiden en 100% binnen een ander productieproces hergebruikt. 

Retoursysteem

Door de introductie van de Climate Signs kwaliteitsstandaard CS© kunnen wegbeheerders op een weloverwogen wijze kiezen voor duurzaamheid én het circulair hergebruiken van technisch afgeschreven verkeersborden uit de buitenruimte. Met het CS-retoursysteem verlengen we de levenscyclus van bestaande grondstoffen en reduceren we de CO2-uitstoot binnen bestaande productie en distributie-ketens.

Climate Signs staat voor een duurzame productontwikkeling, het bewerkstelligen van een CO2-neutrale samenleving én het introduceren van maatschappelijk relevante innovatie in relatie tot de continu veranderende buitenruimte.

Doelstellingen:

 • Reststoffen binnen bestaande ketens efficiënt en hoogwaardig hergebruiken;
 • Fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen (aluminium) vervangen door biobased en gerecyclede grondstoffen;
 • Producten worden circulair ontworpen.

Het streven naar een circulair productieproces met waarde behoud voor al onze kunststof restmaterialen.

 • De realisatie van een zuivere reststroom (eigen afvalscheiding per grondstof- familie)  
 • Focus op waarde behoud van de grondstof;
 • Focus op het circulair inzetten van het re-granulaat bij de productie van nieuwe verkeersborden.

Waardebehoud van grondstoffen is een essentieel onderdeel in ons circulaire proces. Wij zijn van mening dat A-kwaliteit restmateriaal weer als A-kwaliteit granulaat ingezet dient te worden om ‘down grading’ van het materiaal te voorkomen. Hierdoor streven wij naar  maatwerkoplossingen binnen ons kunststof recycling programma.

Wij streven naar circulariteit en waarde behoud van reststromen. 

Spelregels kunststof recyclingprogramma Climate Signs

Wij stellen u recycle kratten met een inhoud van 1 m³ ter beschikking waarin het restmateriaal wordt ingezameld.

Hieraan zijn vanzelfsprekend enkele “spelregels” verbonden:

 1. Alleen de door ons geleverde kunststof materialen worden ingezameld;
 2. Het is strikt verboden om andere afvalmaterialen, zoals hout, aluminium, etc. in de recycle krat(ten) te deponeren;
 3. Zodra de recyclekrat(ten) vol zijn, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Climate Signs. Deze zal ervoor zorgdragen dat de recyclekrat(ten) CO2-neutraal worden geledigd;
 4. Bij het vullen van de recyclekrat(ten) wordt verwacht dat de restmaterialen zo efficiënt mogelijk in de krat(ten) worden gestapeld. Bij voorkeur geen uitstekende reststukken in de krat(ten) steken;
 5. Om het circulaire proces tot een succes te maken, wordt er verwacht dat alle betrokken medewerkers op de hoogte worden gesteld van de bovenstaande circulaire afspraken. 

Indien de recycle kratten niet conform deze spelregels worden aangeboden, kan Climate Signs deze helaas niet accepteren. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerkers van bovenstaande spelregels op de hoogte worden gesteld. De realisatie van een zuivere reststroom is ons uitgangspunt bij de recycling van kunststof. Om deze zuivere afvalstroom te kunnen garanderen richting onze recyclepartners zijn de bovenstaande spelregels noodzakelijk.

Alleen door binnen de keten samen te werken kunnen wij het proces professionaliseren en biedt het ons meer flexibiliteit en daadkracht binnen het circulaire / recycling proces.

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

Documentatie
Klik hier

Climate Signs is aspirant-lid van:

Meer weten of interesse in een pilot?