Maak met onze verkeersborden jouw buitenruimte toekomstbestending. Duurzaam en circulair!

REFURBISHED SIGN
CIRCULAR SIGN
BIOBASED SIGN

REFURBISHED SIGN

Samen met onze duurzame ketenpartners bouwen we economisch afgeschreven verkeersborden om tot een nieuw hoogwaardig high-end product. Climate Signs plaatst ( gratis ) een cassette op de gemeentewerf, waarin de economisch afgeschreven oude verkeersborden kunnen worden ingezameld. Periodiek halen wij de borden op, en verrekenen dit als statiegeld tegen een vaste ‘oud aluminium’ vergoeding met de klant. Uit de aangeleverde verkeersborden selecteren wij de bruikbare borden, die voor Refurbishing in aanmerking komen. Op de door Climate Signs retour geleverde Refurbished verkeersborden wordt een 20 jaar aflopende garantie afgegeven.

Met het Refurbished verkeersbord verlengen wij de levenscyclus van het standaard aluminium verkeersbord met minimaal 20 jaar. Omdat de CO₂ -voetafdruk van een nieuw aluminium verkeersbord wordt afgeschreven in de eerste levenscyclus (12 jaar), begint het Refurbished Sign verkeersbord met een zeer lage CO₂- voetafdruk aan een nieuwe levenscyclus. Een uit nieuw aluminium opgebouwd verkeersbord heeft een klimaatimpact van 18,1 ( kg CO₂-eq ), een Refurbished verkeersbord heeft een klimaatimpact van 2,3 ( kg CO₂-eq ).  Door deze SMART werkwijze blijft de CO₂-voetafdruk voor de productie van een ‘nieuw’ verkeersbord extreem laag, en levert het een klimaatimpact reductie van 15,8 ( kg CO₂-eq ) per verkeerbord op.

CIRCULAR SIGN

We moeten zuiniger en slimmer met onze grondstoffen omgaan. Bij Circular Sign verkeersborden spreken we van hoogwaardige recycling ( upcycling ), omdat we de hoogwaardige aluminiumlegering terugbrengen in de verkeersborden recyclingketen. Nederland heeft door het ondertekenen van het grondstoffenakkoord de ambitie uitgesproken om uiterlijk in 2050 een circulaire economie te realiseren. Climate Signs wil niet wachten tot 2050, maar al in 2019 starten met de productie van Cradle to Cradle verkeersborden. Door het maximaal hergebruiken van aluminium verminderen we de ‘footprint’ in onze sector en maken we onze economie circulair. De Circular Sign verkeersborden zijn opgebouwd uit 80% gerecycled aluminium, vermengd met 20% nieuw materiaal. Climate Signs wil het Circular Sign verkeersbord introduceren duurzaam als alternatief voor de uit virgin aluminium opgebouwde standaard verkeersborden. Een uit nieuw aluminium opgebouwd verkeersbord heeft een klimaatimpact van 18,1 ( kg CO₂-eq ), een Circular Sign verkeersbord heeft een klimaatimpact van 6,7 ( kg CO₂-eq ).  Door deze SMART werkwijze blijft de CO₂-voetafdruk voor de productie van een ‘nieuw’ verkeersbord laag, en levert het een klimaatimpact reductie van 11,4 ( kg CO₂-eq ) per verkeerbord op.

BIOBASED SIGN

Om de uitdagingen van de moderne wereld aan te pakken en de groeiende vraag naar duurzame, circulaire en CO₂ reducerende producten te kunnen beantwoorden, is de transitie naar “life Cycle Thinking” ook in onze sector van groot belang. In samenwerking met de industrie bouwen wij een 100% plantaardig BioBased verkeersbord.  De ‘keten’ die dit plantaardig materiaal doormaakt ( van; grondbewerking, zaaien, oogsten, transport, bewerking en verwerking ) levert als basismateriaal een 100% circulaire korrel met een negatieve voetafdruk van -3,09 kg opgeslagen CO₂ (-3.09 kg CO₂ eq ) op. Het BioBased materiaal kan met recht worden omschreven als een echte stofzuiger van kooldioxide. Climate Signs levert met deze BioBased verkeersborden een belangrijke innovatieve bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door de hele keten.

Doordat de BioBased Sign verkeersborden door Climate Signs zullen worden gemonteerd, worden ze direct in ons Online GIS systeem GeoVisia digitaal verwerkt. Climate Signs is meer dan een verkeersbord met een lage klimaatimpact, het is een modern ( digitaal ) platform voor de buitenruimte. Door het digitaal registreren van onze verkeersborden voegen we een Extended Producer Responsibility toe. Wij verbinden ons hiermee ook na uitlevering aan de levenscyclus van ons BioBased Sign verkeersbord. De data kan gratis via ons online platform door de klant worden ontsloten.

RECYCLE HDPE SIGN

Om een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van de Nederlandse kunststof afvalberg produceert Climate Signs in samenwerking met de afvalverwerkende industrie een verkeersbord uit gerecycled HDPE restmateriaal afkomstig uit de Nederlandse afvalketen. Door het SMART hergebruiken van de Nederlandse kunststof afvalstroom blijft de klimaatimpact van dit nieuwe verkeersbord extreem laag. Samenwerken in de afvalketen is cruciaal voor een succesvolle circulaire transitie.

“Samen werken we aan een emissie loze toekomst voor onze kinderen en een schonere planeet.”

Transitie doelstellingen

 • Efficiënte benutting van de bestaande reststromen;
 • Terugdringen CO2 voetafdruk verkeersborden;
 • 100% circulair gebruik maken van Nederlandse kunststof reststromen;
 • Verlengen van de levenscyclus van kunststofmaterialen;

Doordat de Recycle HDPE Sign verkeersborden door Climate Signs zullen worden gemonteerd, worden ze direct in ons Online GIS systeem GeoVisia digitaal verwerkt. Climate Signs is meer dan een verkeersbord met een lage klimaatimpact, het is een modern ( digitaal ) platform voor de buitenruimte. 

Door het digitaal registreren van onze verkeersborden voegen we een Extended Producer Responsibility toe. Wij verbinden ons hiermee ook na uitlevering aan de levenscyclus van ons Recycle HDPE Sign verkeersbord. De data kan gratis via ons online platform door de klant worden ontsloten.

ONDERHOUDSVRIJ EN BESTENDIG

Climate Signs verkeersborden:

 • Grondstof 100% plantaardig;

 • Geen toxische vulstoffen;

 • Onderhoudsvrij materiaal;

 • Vochtafstotend en reageert niet met water;

 • Functioneel buigzaam;

 • Uitstekende chemische bestendigheid;

 • Temperatuurbestendig -40 tot +80C;

 • Slag- en krasvast, ook bij lage temperaturen;

 • UV-bestendig;

 • Volledig recyclebaar als verkeersbord;

 • Significant hogere punt- en windbelasting dan een aluminium verkeersbord;

 • CO₂-negatief

SIGNING

“De verkeersveiligheid in ons land kan worden vergroot door 600.000 verkeersborden van straat te verwijderen. Nu staan er ruim 3 miljoen waarschuwings- en gebodsborden, waarvan 20 procent overbodig is en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt." aldus Veilig Verkeer Nederland.

De ideale kans om de blijvende 2,4 miljoen verkeerdborden te verduurzamen en onderdeel te maken van de circulaire economie. Door het inzetten van de Biobased Signs van Climate signs organseren wij een negatieve CO₂-voetafdruk. Een simpele en snelle oplossing voor een serieus klimaatprobleem! 

Voordelen

Door de voorgestelde oplossingen en aanpak geven wij een nieuwe invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dagen wij op een positieve en prikkelende wijze het huidige systeem uit om te veranderen, ontwikkelen en op een andere wijze samen te werken om een gezonde en duurzame toekomst voor de nieuwe generaties veilig te stellen.

Wij reduceren de CO₂-uitstoot tot minimaal CO₂-neutraal
Wij verlengen de levenscyclus van bestaande verkeersborden
Wij verduurzamen de buitenruimte
Wij ontzorgen onze klanten geheel
Wij dragen bij aan de Klimaatdoelstellingen
Wij verbinden ons voor een leven lang aan onze producten

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ, Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

Meer weten of interesse in een pilot?

Versturen