RECYCLE HDPE SIGN

Om het milieu en klimaat minder zwaar te belasten is het van groot belang dat we een positieve bijdrage te leveren aan het reduceren van de Nederlandse kunststof afvalberg. Climate Signs heeft hiervoor het initiatief genomen om samen met een aantal kunststof recyclingbedrijven (Morssinkhof, Omrin, Grondstoffen Collectief Almere) een verkeersbord van gerecycled HDPE, afkomstig uit de Nederlandse afvalketen, te ontwikkelen. In het kader van ‘closing the recycle loop’ wil Climate Signs haar bijdrage leveren aan het duurzaam hergebruik van onze ‘regionale’ afvalstromen. Door het Smart hergebruiken van de Nederlandse (regionale) kunststof afvalstromen, blijft de klimaatimpact van dit nieuwe verkeersbord extreem laag. Samenwerken in de afvalketen is cruciaal voor een succesvolle circulaire transitie.

Binnen een aantal samenwerkingsverbanden met o.a. de gemeente Súdwest Fryslân, De Fryske Marren en de gemeente Almere hebben we het regionale circulaire verkeersbordconcept verder uitgewerkt.

Gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren:

De gemeenten Súdwest Fryslân en De Fryske Marren wilden graag een aantal verkeersborden laten produceren uit regionaal Fries maalgoed (recyclaat). Door de samenwerking tussen de gemeente Súdwest Fryslân en Omrin kwamen wij in contact met Morssinkhof – Rymoplast. Voor de productie van de Friese verkeersborden ontvingen wij van Morssinkhof – Rymoplast een homogeen blauw HDPE maalgoed uit Friesland. Het maalgoed materiaal was afkomstig van technisch afgeschreven blauwe groentekratjes uit supermarkten. Door het spuitgiet productieproces zijn wij flexibel in staat om regionale grondstoffen te gebruiken voor de productie van onze honingraat verkeersborden. De verkeersborden zijn inmiddels in de buitenruimte geplaatst en doorlopen thans de benodigde testfase.  

Gemeente Almere: (reuzenberenklauw bord):

Reuzenberenklauw is een invasieve exoot, die vooral voorkomt langs waterlopen, wegen, spoorwegen en tot wel 3-5 meter hoog kan worden. De berenklauw verdringt inheemse plantensoorten en bevat stoffen die bij beschadiging van het blad ernstige brandwonden kunnen veroorzaken. Hoe eerder met de bestrijding wordt begonnen, hoe beter het resultaat. Omdat de Reuzenberenklauw op veel openbare plaatsen in de gemeente Almere voorkomt is een aantal jaar geleden de reuzenberenklauw vezel tot grondstof - project van start gegaan. De gedachte was dat de vezels een toegevoegde waarde kunnen hebben als grondstof voor verschillende toepassingen. In samenwerking met het Grondstoffen Collectief Almere (partners: Millvision, Gemeente Almere, Save plastics, Climate Signs) hebben we inmiddels een verkeersbord van mixed plastics vermengd met reuzenberenklauwvezels in productie genomen.

Het was een uitdaging om van reuzenberenklauwvezel en kunststof recyclaat een spuitgietbare compound van de juiste kwaliteit te ontwikkelen. Een mooie ‘bijvangst’ was, dat de gedroogde bio-vezel in het compound zorgde voor minder productinval na het spuitgieten. Begin 2021 is er gestart met de volgende fase in het project ‘Reuzenberenklauw’. Het Grondstoffen Collectief heeft samen met de provincie Flevoland en gemeente Almere reuzenberenklauwen geoogst om deze in de toekomst te kunnen verwerken tot vezel en spuitgietcompound. Deze vezels worden samen met het recyclaat uit de Save plastic fabriek verwerkt tot een basiscompound voor de productie van de honingraat verkeersborden van Climate Signs. De intentie is uitgesproken om toe te werken naar een schaalbaar economisch model voor de RBK-sign borden (reuzenberenklauw).

Het doel is om de reuzenberenklauw niet alleen te bestrijden, maar ook als grondstof te gebruiken, zodat de overlast steeds verder wordt beperkt. Het Grondstoffen Collectief en Climate Signs hebben met dit project inzicht willen verkrijgen in het logistieke, financiële en technische vervolgproces, om een toekomstbestendig verkeersbord te kunnen produceren. De geproduceerde verkeersborden zijn inmiddels in de buitenruimte van Almere en provincie Flevoland geplaatst en doorlopen thans de benodigde testfase.  

We zijn er met recht trots op om een innovatief en toonaangevend verkeersbord van 100% circulaire grondstoffen te kunnen produceren. We werken hierbij met onze ketenpartners samen aan een zero waste samenleving.  

De Climate Signs verkeersborden bieden de best mogelijk verkrijgbare kwaliteit, tegen een minimale klimaatimpact.