Refurbished Sign

In Nederland zijn ongeveer 3 miljoen verkeersborden geplaatst. Ongeveer 20% van deze borden is overbodig en kunnen worden verwijderd. Totaal kunnen er naar schatting 300.000 verkeersborden worden verwijderd. Vlakke (plat) en onbeschadigde verkeersborden komen na verwijdering uit de buitenruimte in aanmerking voor hergebruik. Het hergebruiken van de oude aluminium drager en deze voorzien van een nieuwe signface (reflecterende stickers) noemen we bij Climate Signs 'Refurbishing'.  Door het in de originele vorm hergebruiken van een verkeersbord drager, reduceren we de klimaatimpact van deze borden significant.

Climate Signs neemt 'oude' verkeersborden van gemeenten over of verwijdert ze, op verzoek, met de eigen montagedienst uit de buitenruimte. In eigen beheer bouwen we de economisch en technisch afgeschreven verkeersborden om tot een nieuw hoogwaardig high-end product wat weer vele jaren in de buitenruimte kan worden gebruikt. Climate Signs plaatst (gratis) een cassette ( kunststof bak) op de gemeentewerf waarin de economisch afgeschreven oude verkeersborden kunnen worden ingezameld. Periodiek halen wij de borden op bij onze opdrachtgevers en selecteren de bruikbare borden die voor Refurbishing in aanmerking komen.
Met Refurbishing van verkeersborden verlengen wij de levenscyclus van het standaard aluminium verkeersbord met minimaal 12 jaar.

Omdat de CO₂ -voetafdruk van een nieuw aluminium verkeersbord wordt afgeschreven in de eerste levenscyclus (12 jaar), begint het Refurbished Sign verkeersbord met een zeer lage CO₂- voetafdruk aan een nieuwe levenscyclus. Een uit nieuw aluminium opgebouwd verkeersbord heeft een klimaatimpact van 18,1 (kg CO₂-eq), een Refurbished verkeersbord heeft een klimaatimpact van 2,3 (kg CO₂-eq).  Door deze SMART werkwijze blijft de CO₂-voetafdruk voor de productie van een ‘refurbished’ verkeersbord extreem laag en levert het een klimaatimpact reductie van 15,8 (kg CO₂-eq) per verkeersbord op. Door de extreem lage klimaatimpact is het Refurbished verkeersbord in de VNVF duurzaamheidsklasse in Goud (level III) geclassificeerd.

CIRCULARITEIT VERSNELLEN DOEN WE SAMEN!