CLIMATE SIGNS: HET INTEGRALE CONCEPT VOOR DE BUITENRUIMTE.
VEILIG OP WEG NAAR EEN CO2 NEUTRAAL NEDERLAND !

VERKEERSVEILIGHEID

DUURZAAMHEID

CIRCULARITEIT

DATA GESTUURD BEHEER

Waarom Climate Signs?

De noodzaak tot ‘omdenken’ is, door de formulering van de klimaatdoelstellingen van Parijs en het grondstoffenakkoord, in een stroomversnelling terecht gekomen. Het regeerakkoord onderstreept de noodzaak van innovatie in de bouw en infrasector. De kern van het regeerakkoord is perspectief te bieden voor aanpak van de grote vraagstukken van dit decennium. De Nederlandse klimaatdoelen zijn centraal vastgelegd in de Klimaatwet. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55 procent CO2-reductie. Door het benoemen van een minister voor Klimaat en Energie wordt de uitvoeringskracht van het Rijk en medeoverheden versterkt, zodat de transitie versneld kan worden doorgevoerd.

Om een complete transitie naar 100% circulaire en CO2-neutrale producten te realiseren is Climate Signs begin 2020 opgericht. Climate Signs is binnen de infra sector 'bewegwijzering' een van de duurzame innovatie motoren. Wij realiseren nieuwe dwarsverbanden binnen sectoren en ketenpartners. De duurzame uitdagingen blijven onverminderd groot, waardoor ketensamenwerking binnen bestaande en nieuwe productie en distributie-ketens, alsmede publiek-private samenwerking van onschatbare waarde zijn gebleken. Het onderscheidend vermogen van Climate Signs vindt haar oorsprong in duurzaam denken en vooral doen.

Om maximaal duurzaam rendement te genereren hebben we de afgelopen jaren een ecosysteem van toeleveranciers, wederverkopers en eindgebruikers opgebouwd. Om binnen de infrasector-bewegwijzering een CO2-conversie tot stand te brengen, moet er een grondstof transitie tot stand worden gebracht. Traditionele grondstoffen moeten indien mogelijk worden hergebruikt (Refurbishing) en gerecyclede grondstoffen moeten binnen een nieuwe productiecyclus worden toegepast.

Alleen binnen een open ecosysteem kunnen we de duurzame transitie gezamenlijk tot stand brengen. Samen met onze ketenpartners stellen we steden en regio’s in staat om op een laagdrempelige en betaalbare wijze een voortrekkersrol te vertolken binnen (inter)nationale doelstellingen.  

Vergroenen en circulariteit binnen een open samenwerkingsverband, zodat we de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige generaties significant kunnen verbeteren.

100%

Circulair

100%

CO₂-neutraal

120%

Innovatief

COP26

Aan het eind van de COP26 werd het Klimaatpact van Glasgow aangenomen. Het akkoord is een belangrijke stap in de goede richting. Het nieuwe kabinet wil tegen 2030 met 55% reduceren en van daaruit naar netto nulemissies tegen 2050. Daarnaast wil het nieuwe kabinet beleid maken dat zich richt op 60% reductie. Nederland wil binnen Europa een duurzaam gidsland zijn.

In het regeerakkoord zijn doelen omschreven die langer moeten meegaan dan 1 kabinet. Voor onze infra sector is het van groot belang eveneens een stap extra te zetten. Gemeenten en provincies zullen duurzaamheid en haalbare innovaties hoger op de operationele agenda moeten zetten. Als we voor de bewegwijzering duurzaam willen accelereren, dan moeten publieke opdrachtgevers “afkicken van de aluminium en staal verslaving”. Het verwezenlijken van bestuurlijke ambities doen we samen en vraagt daadkrachtig handelen.

WAT IS Climate Signs?

Climate Signs is een innovatief onderdeel van de maatschappij. Op het gebied van bewegwijzering (verkeersborden) en andere infra gerelateerde oplossingen creëren wij duurzame toegevoegde waarde, die we koppelen aan een digitaal online GIS-platform. Door het innoveren met SMART oplossingen, waaronder een volledig circulair verkeersbord (signing), zorgt Climate Signs voor het verlengen van de levenscyclus van bestaande en nieuwe    

De CO2 uitstoot wordt gereduceerd en nieuwe circulaire grondstoffen worden geintroduceerd. Climate Signs staat voor een CO2 neutrale en duurzame productontwikkeling binnen een energie neutrale omgeving met als doel een gezonde leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties veilig te stellen. Samen met onze ketenpartners bouwen we aan het Nederland van de toekomst.

VERKEERSBORDEN

Verkeersborden van aluminium dragen op geen enkele wijze bij aan de klimaatdoelstellingen van ons kabinet en de gemeentelijke besturen. Door de introductie van de Refurbished, Recyclaat en Biobased verkeersborden van Climate Signs kunnen  op een verantwoorde wijze duurzame beleidskeuzes worden gemaakt. De door Climate Signs geproduceerde verkeersborden worden volledig op basis van CO2-neutrale beleidsdoelstellingen geproduceerd.

We gebruiken hiervoor bestaande dragers of nieuwe verkeersborden geproduceerd uit Biobased of regionale post-consumer recycled kunststof grondstoffen. Het spuitgiet productieproces biedt Climate Signs de unieke kans om de CO2-voetafdruk tijdens de productie van verkeersborden significant te reduceren en circulariteit te stimuleren. Gegarandeerde kwaliteit van veelal regionale grondstoffen zonder enige vorm van toxiciteit. We geven op deze manier een 100% innovatieve en unieke invulling aan het begrip duurzaam verkeersbord.

SENSING

Steeds vaker zien wij sensoren in de buitenruimte. Enerzijds om verschillende zaken te meten en anderzijds om de verzamelde data te ontsluiten en analyseren als potentiële input voor nieuwe (beleids)keuzes. Naast het meten van zaken als onder andere CO2, Ammoniak, Stikstof, temperatuur en fijnstof, faciliteren wij ook de connectiviteit tussen objecten en vertalen wij de gegenereerde data naar beleidsrijke informatie die kan dienen als basis voor de beslissingen van morgen en overmorgen.

Op deze wijze is een stad of dorp in staat om te ‘sensen’ wat de omgeving nodig heeft en kan haar beleid hierop bepalen. Door de introductie van 5G en de ‘Internet of Things’ (IoT) worden wij geconfronteerd met geheel nieuwe kansen en uitdagingen. De datarevolutie voltrekt zich ook in de buitenruimte en Climate Signs heeft als eerste in Nederland de beschikking over IoT-sensoren die gekoppeld zijn aan data dashboards. Met een druk op de knop real-time inzicht in de ‘gezondheid’ van je stad of regio.

GRONDSTOFFEN

Als de grondstoffencrisis van 2021 ons iets heeft laten zien, dan is het wel dat onze productie en distributieketens te afhankelijkheid zijn geworden van buitenlandse beschikbaarheid en levertijd van grondstoffen.  Traditionele grondstoffen als staal en aluminium waren in beperkte mate beschikbaar, met enorme prijsstijgingen tot gevolg. Omdat de primaire productie van aluminium verkeersborden een zeer energie-intensief proces is, hebben wij in eigen beheer een CO2-neutraal Climate Signs verkeersbord ontwikkeld.

Climate Signs zet hierbij primair in op lokale kunststof afvalstromen, zodat de productie en distributieketens binnen de regio worden versterkt, en de leverbetrouwbaarheid verzekerd is.  Door het innovatieve honingraat ontwerp, hebben we het design van de toekomst effectief vormgegeven. Het huidige economische klimaat, met de enorme prijsstijgingen van traditionele grondstoffen biedt ‘the perfect storm’ voor de materiaal transitie van Climate Signs.

Lokale grondstoffen zorgen voor minder globalisering, minder risico’s binnen de innovatieve productie en distributieketens, en significant minder CO2-uitstoot.

Climate Signs

"Om innovatie, CO2-reductie en duurzaamheid stevig te verankeren in de infrasector is een publiek-private samenwerking (PPS) van groot belang. De veranderingen in de infrasector vragen om marktvisie en nieuwe contractvormen, waarin innovatie een duurzaamheid een ‘sprong’ naar voren kunnen maken.  Samenwerking met publiek-private marktpartijen is de norm voor een gezonde innovatieve productontwikkeling, daarom werken we samen met gemeenten, provincies, aannemers en Smart City experts om duurzame en circulaire vernieuwingen in de buitenruimte te realiseren. Vernieuwing dient zo breed mogelijk te worden doorontwikkeld. Hierbij zijn CO2-uitstoot reductie, circulair regionaal grondstofgebruik, opschaalbaar- en energiebesparend productieproces kernbegrippen."
Erwin van Dalen, directeur van Climate Signs.

HET VERKEERSBORDEN ONTWERP VAN DE TOEKOMST

Aan het door Climate Signs gepatenteerde, zeer innovatieve honigraat verkeersbordenontwerp kunnen additioneel de onderstaande functionaliteiten ‘plug and play’ worden toegevoegd:
Insectenhotel  //  Sedumprofiel  //  Sensoren  //  Zonnepanelen

Met het toevoegen van ‘clickable’ modules transformeren wij het klassieke verkeersbord om in een modern platform voor duurzame en innovatieve toepassingen, die goed zijn voor mens en milieu.

Bord driehoek met hongraat en insectenhotel

Bord vierkant met honingraat

Bord rond met honingraat en insectenhotel

Bord rechthoek met honingraat

Zone-bord met honingraat

insectenhotel module

Voordelen

Door het combineren van functionaliteiten aan regionale grondstoffen geven wij een nieuwe invulling aan duurzaamheid, biodiversiteit, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). We vervullen hierbij een gidsfunctie, en dagen op een positieve en prikkelende wijze het huidige systeem uit om te veranderen, ontwikkelen en op een andere wijze samen te werken om een gezonde en duurzame toekomst voor Nederland veilig te stellen.

Wij reduceren de CO2-uitstoot tot minimaal CO2-neutraal

Wij verlengen de levenscyclus van bestaande regionale grondstoffen

Wij verduurzamen en innoveren de buitenruimte

Wij geven circulair invulling aan het grondstoffenakkoord

Wij ontzorgen onze klanten

Wij dragen bij aan de Klimaatdoelstellingen en het COP26 Klimaatakkoord

Wij verbinden ons aan onze producten

SAMEN OP WEG NAAR EEN DUURZAME STAD EN REGIO

Door de introductie van innovatieve marktontwikkelingen worden beheerorganisaties geconfronteerd met nieuwe vragen, kansen en uitdagingen. Climate Signs begrijpt als geen ander dat er een integrale aanpak (visie, strategie, technologie, implementatie, communicatie en monitoring) nodig is om de beoogde klimaat transformatie te bewerkstelligen.

DOCUMENTEN

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

Documentatie
Klik hier

Climate Signs is aspirant-lid van:

Meer weten of interesse in een pilot?