Climate signs: het integrale concept voor de buitenruimte.
veilig Op weg naar een CO2 vrij Nederland !

VEILIGHEID
DUURZAAMHEID
CIRCULARITEIT
CONNECTIVITEIT

Waarom Climate Signs?

De noodzaak tot ‘omdenken’ is door de formulering van de klimaatdoelstellingen van Parijs en het grondstoffenakkoord in een stroomversnelling terecht gekomen. In de Klimaatwet zijn de Nederlandse klimaatdoelen voor de komende jaren vastgelegd. De eerste twee doelen zijn een vermindering van de Nederlandse broeikasgasuitstoot (ten opzichte van 1990) met respectievelijk 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050. Het derde doel is ‘een volledig CO₂-neutrale elektriciteitsproductie’ in 2050.

Door de introductie van Climate Signs zijn steden en regio’s in staat om op een laagdrempelige en betaalbare manier bij te dragen aan de internationale en nationale doelstellingen en de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige generaties.

100%
Circulair
100%
CO₂-neutraal
120%
Innovatief

WAT IS Climate Signs?

Climate Signs is het (digitale) platform voor de veilige, duurzame en circulaire ontwikkeling van de buitenruimte op basis van real-time data. Door het leveren van slimme (verkeers)oplossingen, waaronder een nieuw soort verkeersbord (signing), zorgt Climate Signs voor het verlengen van de levenscyclus van bestaande infrastructuren, het reduceren van de CO₂-uitstoot en het upgraden van bestaande (verkeers)oplossingen door de introductie van onder andere IoT-sensoren (sensing).  

Climate Signs staat voor een duurzame productontwikkeling, het bewerkstelligen van een energieneutrale omgeving, het introduceren van maatschappelijk relevante innovatie en het stimuleren van andere vormen van onderwijs in relatie tot de continu veranderende buitenruimte. Zo wordt gewerkt aan een gezonde omgeving om, samen met huidige en toekomstige generaties, ecologisch, economisch en sociaal te groeien in de openbare ruimte. Samen bouwen we aan het Nederland van de toekomst.

SIGNING

De oorsprong van van Climate Signs ligt bij Via Van Dalen, een gerenommeerde organisatie die al bijna 20 jaar bijdraagt aan het beheer en onderhoud van de Nederlandse buitenruimte. Met als een van de hoofdactiviteiten zijnde het plaatsen, vervangen en onderhouden van verkeersborden. Verkeersborden die qua levensduur, productieproces en functie op dit moment op geen enkele wijze bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van ons kabinet en provinciale en gemeentelijke besturen.

Door het introduceren van refurbished en biobased verkeersborden, welke geproduceerd worden op basis van restmateriaal vanuit verschillende industrieën, biedt Climate Signs de ultieme kans om de CO₂-voetafdruk in hoog tempo te reduceren en de circulariteit te stimuleren en organiseren. Oftewel gegarandeerde kwaliteit zonder enige vorm van toxiciteit. We geven op deze manier een volledig andere invulling aan het begrip ‘signing’.

SENSING

Steeds vaker zien wij sensoren in de buitenruimte. Enerzijds om verschillende zaken te meten en anderzijds om de verzamelde data te ontsluiten en analyseren als potentiële input voor nieuwe (beleids)keuzes. Naast het meten van zaken als onder andere CO₂, Ammoniak, Stikstof temperatuur en fijnstof, faciliteren wij ook de connectiviteit tussen objecten en vertalen wij de gegenereerde data naar beleidsrijke informatie die kan dienen als basis voor de beslissingen van morgen en overmorgen.

Op deze wijze is een stad in staat om te ‘sensen’ wat de omgeving nodig heeft en kan haar beleid hierop bepalen. Door de introductie van 5G en de ‘Internet of Things’ (IoT) worden wij geconfronteerd met geheel nieuwe kansen en uitdagingen. De datarevolutie voltrekt zich ook in de buitenruimte en Climate Signs heeft als eerste in Nederland de beschikking over IoT-sensoren die gekoppeld zijn aan data dashboards. Met een druk op de knop real-time inzicht in de ‘gezondheid’ van je stad of regio.

Climate Signs

“Samen met gemeenten, provincies, universiteiten en Smart City experts ontwikkelen en testen wij duurzame en circulaire vernieuwingen in de buitenruimte. Dit doen wij door de levenscyclus van de bestaande infrastructuur te verlengen, deze aan te vullen met slimme oplossingen, de CO₂-uitstoot te reduceren en het circulaire productieproces te stimuleren.
Erwin van Dalen, directeur van Climate Signs.

HET ONTWERP VAN DE TOEKOMST

Aan het door Climate Signs gepatenteerde, zeer innovatieve honigraat verkeersbordenontwerp kunnen additioneel de onderstaande functionaliteiten ‘plug and play’ worden toegevoegd:
Insectenhotel  //  Sedumprofiel  //  Sensoren  //  Zonnepanelen
Met het toevoegen van ‘clickable’ modules transformeren wij het klassieke verkeersbord om in een modern platform voor duurzame en innovatieve toepassingen, die goed zijn voor mens en milieu.

Bord vierkant met honingraat

Insectenhotel module

Bord driehoek met honingraat

Voordelen

Door het combineren van ‘signing’ en ‘sensing’ geven wij een nieuwe invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dagen wij op een positieve en prikkelende wijze het huidige systeem uit om te veranderen, ontwikkelen en op een andere wijze samen te werken om een gezonde en duurzame toekomst voor Nederland veilig te stellen.

Wij reduceren de CO₂-uitstoot tot minimaal CO₂-neutraal
Wij verlengen de levenscyclus van bestaande verkeersoplossingen
Wij verduurzamen en innoveren de buitenruimte
Wij ontzorgen onze klanten geheel
Wij dragen bij aan de Klimaatdoelstellingen
Wij verbinden ons voor een leven lang aan onze producten

SAMEN OP WEG NAAR EEN DUURZAME STAD EN REGIO

Door de introductie van innovatieve oplossingen worden organisaties geconfronteerd met nieuwe vragen, kansen en uitdagingen. Climate Signs begrijpt als geen ander dat er een integrale aanpak (visie, strategie, technologie, implementatie, communicatie en monitoring) nodig is om de beoogde klimaat transformatie te bewerkstelligen.
Meer lezen

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ, Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

Meer weten of interesse in een pilot?

Versturen