Diensten

Sensing data-gestuurd beheer

De Nederlandse overheid heeft in juni 2018 het “Actieplan Digitale Connectiviteit” gepubliceerd, dat de nadruk legt op het belang van een hoogwaardige vaste en mobiele digitale communicatie infrastructuur in Nederland, zodat de Nederlandse economie toekomstbestendig wordt ingericht.

Met de Climate Signs oplossingen dragen we bij aan de koppeling tussen data uit de buitenruimte en de operatieve vertaling naar beleid en beheer. Climate Signs maakt gebruik van bestaande objecten uit de openbare ruimte, die ingezet kunnen worden als backbone infrastructuur voor mobiele operatoren. Een duurzame en innovatie oplossing door slim gebruik te maken van bestaande infrastructuren en het introduceren van nieuwe samenwerkingsvormen.

Data-gestuurd beheer van de openbare ruimte wordt een steeds belangrijker onderdeel voor assetmanagers. Data gestuurd beheer bestaat uit 3 hoofdonderdelen

Beheer data

Dashboard ontsluiting

Sensor data

Beheer data

Om de meest relevante bouwblokken van een toekomstbestendige digitale infrastructuur samen te kunnen voegen is het van belang verschillende informatiestromen aan elkaar te verbinden. Deze verbinding vormt de basis voor de belangrijkste primaire data en beheerprocessen. Climate Signs en ErGIS werken al jaren intensief samen om data van inwinning en ontsluiting tot analyse en implementatie overzichtelijk inzichtelijk te maken. De agenda duurzame stad is primair opgebouwd uit 2 pijlers:

 1. Duurzaamheid (CO2-uitstoot reductie)
 2. Digitalisering

Omdat de data voor alle ketenpartners beschikbaar moet zijn is het voor de inwisselbaarheid van belang dat er een uniform informatiemodel wordt gebruikt. Climate Signs werkt hierin samen met ErGIS, wat op het gebied van de ontwikkeling van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) een kennispartner van het CROW is. Binnen het IMBOR-model zijn alle definities en benamingen van alle type objecten in de openbare ruimte gesynchroniseerd en samengevoegd in één universele dataset. De objecttypen uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het Informatiemodel geografie (IMGeo) vormen hiervoor de basis.

In een data-gedreven beheerorganisatie vervult de gegevensbeheerder een adviserende en ondersteunende rol. Alle assetgegevens worden opgeslagen en ontsloten in een open source database en zijn via een veilige connector verbonden met andere gegevensbronnen en applicaties. Alle bestaande data en kaarten worden met GeoVisia Online eenvoudig ontsloten naar een goed beveiligde Cloud omgeving. Vanuit de online omgeving kan de data vanaf elk willekeurig device (iOS, Android of Windows) worden ontsloten en geraadpleegd. De beschikbare data kan eenvoudig vanuit één centrale omgeving worden gedeeld, waardoor werkprocessen centraal kunnen worden georganiseerd. De datarevolutie voltrekt zich ook in de buitenruimte en Climate Signs heeft als eerste in Nederland de beschikking over specifieke IoT-oplossingen voor verkeersborden, die gekoppeld is aan een onlinedata dashboard. Met een druk op de knop real-time inzicht in de ‘beheer gezondheid’ van het areaal.

Dashboard ontsluiting

Data en sensoren vormen geen toegevoegde waarde indien deze niet op een integrale wijze kunnen worden ontsloten. Om deze reden werkt Climate Signs met kennispartners die al sinds jaar en dag een pioniersrol vervullen bij de ontwikkeling van GIS/GEO systemen. De in eigenbeheer ontwikkelde GeoVisia online verkeersbordenmodule stelt ons in staat om alle beheer- en sensordata bij elkaar, in één gebruiksvriendelijke omgeving en kaartbeeld online te ontsluiten. Assetmanagement van de openbare ruimte moet worden gecombineerd met verduurzaming, energietransitie en klimaat adaptatie. Een up to date digitaal assetoverzicht vormt de basis van beheer. De met regelmaat uitgevoerde visuele inspecties kunnen patronen in het schadebeeld blootleggen, en gedragsmodellen zichtbaar maken. Door de juiste algoritmes te combineren met inhoudelijke kennis kunnen we planmatig en regulier onderhoud ‘voorspellen’. Door de CO2-uitstootwaarde van de individuele assets in het digitaal formulier te programmeren, kunnen we CO2-uitstoot scenario’s van het te beheren areaal doorrekenen en de effecten visualiseren. Data maakt beleidskeuzes data-gestuurd zichtbaar, zodat asset-keuzes kunnen bijdragen aan de maatschappelijke opgaves van onze leefomgeving.

De VNG heeft eveneens gecommuniceerd dat weten en voorspellen een hoofdrol zal gaan vervullen. De borging van data-gedreven werken is een organisatie brede opgave. Climate Signs heeft een gedegen basis voor een ge­structureerde aanpak uitgewerkt. Gebruiksvriendelijkheid, veiligheid, toegankelijkheid en betrouwbaarheid staan in ons dashboard voorop. Het Climate Signs dashboard is relevant voor alle ketenpartners en helpt bij het real-time inzicht verkrijgen en proactief te handelen.

Sensor data

Steeds meer mensen, machines en objecten zijn verbonden met het internet en genereren 24/7 data. Door deze data te combineren komen slimme toepassingen binnen handbereik. Om operationele data te verzamelen is het van cruciaal belang om de juiste sensoren te koppelen aan de verkeersborden van Climate Signs. Het design, de unieke honingraatstructuur aan de achterzijde van het Climate Signs verkeersbord leent zich bij uitstek voor het ‘inpluggen’ van een multifunctionele sensormodule. De toevoeging van een sensor aan het verkeersbord past binnen de Internet of Things (IoT) strategie, waarbij assets worden gekoppeld aan het internet, zodat deze interactief kunnen worden uitgewisseld. Gemeenten en provincies krijgen door deze sensordata real-time inzicht en stuurinformatie voor dagelijks beheer. Staat een bord scheef, of heeft er een rotatiewijziging van het beeldvlak opgetreden, dan kan er een operationele herstelactie worden uitgezet. Iedere asset kan worden uitgevoerd met een eigen sensor, die is voorzien van een unieke ID-code (identificatie sleutel). Op termijn kunnen we met de Climate Signs verkeersborden, of in combinatie met de gekoppelde oplaadpaal hubs real-time de CO₂ -uitstoot, stikstof, luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid en nog veel meer relevante natuurlijke elementen meten. Climate Signs wil hiermee de ‘gezondheid’ van de stad in kaart brengen. De Climate Signs sensoren en data helpen steden efficiënter te werken, kostenbesparingen te realiseren en sneller en gerichter bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen en de verkeersveiligheid.

Voordelen

Beheerdata, het dashboard en de sensoren van Climate Signs stellen assetmanagers in staat om real-time te zien hoe het met de ‘gezondheid’ van de stad gaat. Statische data en specifieke rekenregels helpen de duurzame ontwikkeling van de buitenruimte vorm te geven.

 • Wij digitaliseren de buitenruimte
 • Wij verrijken de basis beheerinformatie met hoogwaardige nut & noodzaak data
 • Wij ondersteunen en adviseren beheerders bij het maken van duurzame keuzes
 • Wij leveren State of the Art sensoren die in het dashboard uit te lezen zijn
 • Wij maken gebruik van real-time data welke direct beschikbaar is via het Climate Signs GeoVisia Dashboard
 • Wij berekenen met de dataset de CO2-uitstootwaarde van het areaal
 • Wij ontzorgen met onze kennis & kunde onze opdrachtgevers
 • Wij dragen bij aan de toekomstbestendigheid van Nederlandse steden
 • Wij verbinden bestuurders, beleidsmakers en beheerder op een laagdrempelige en effectieve wijze

Meer weten over Climate Signs?

Neem gerust contact met ons!

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Als u dit formulier wilt verzenden, moet u onze Privacyverklaring accepteren*