Over ons

Join the Movement:
Sustainable Traffic Signs
for a Cleaner Tomorrow

Climate Signs is opgericht om duurzame, circulaire en innovatieve verkeersborden en ander straat- en stadsmeubilair te ontwikkelen voor gemeenten en provincies. Met onze innovaties zitten we midden in een actueel maatschappelijk debat dat gericht is op duurzaamheid maar vooral op concrete oplossingen. Op het gebied van bewegwijzering (verkeersborden) en ander straat- en stadsmeubilair creëren wij een duurzame toegevoegde waarde, die we koppelen aan een digitaal online GIS-platform.

Climate Signs draagt daarnaast ​​bij aan digitaal beheer van de openbare ruimte en verlengde productlevenscycli door middel van innovatie en SMART-connectiviteit.
Tijdens het productie- en distributie stadium werken we samen met onze ketenpartners om onze CO2-uitstoot terug te brengen naar 0 kg CO2. 

De gebruikte cyclische grondstoffen in onze verkeersborden zijn 100% gerecycled (afval) afkomstig uit ons eigen Nederland. Climate Signs staat voor CO2-neutrale en duurzame productontwikkeling in een energieneutrale omgeving met als doel te zorgen voor een gezonde leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Samen met onze ketenpartners bouwen we aan een CO2 vrij Nederland.

Visie climate signs

Bij Climate Signs streven we naar een wereld waarin duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan. Onze visie is om verkeersborden en straat- en stadsmeubilair te transformeren in krachtige instrumenten voor positieve verandering. We geloven dat elk element in de openbare ruimte de potentie heeft om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Ons doel is om de standaard te zetten voor duurzame en circulaire productontwikkeling in de infrasector. We willen de manier waarop we onze wegen en steden vormgeven revolutioneren door hoogwaardige, innovatieve en tegelijkertijd milieuvriendelijke oplossingen te bieden.

Bij Climate Signs zetten we ons in voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het minimaliseren van onze ecologische impact. We streven ernaar om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren en onze producten en processen continu te verbeteren om een positieve bijdrage te leveren aan het milieu.

Onze visie omvat ook het gebruik van digitale technologieën om de openbare ruimte slimmer en efficiënter te beheren. We willen een naadloze integratie van onze producten met digitale systemen mogelijk maken, waardoor steden en gemeenschappen beter in staat zijn om hun infrastructuur te beheren en te optimaliseren.

Bij Climate Signs geloven we in samenwerking en partnerships. We werken nauw samen met onze ketenpartners, gemeenten en wegbeheerders om gezamenlijk te bouwen aan een duurzamere en leefbare omgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Samen streven we ernaar om een nieuwe norm te creëren voor de verkeersbordensector en een positieve impact te hebben op het milieu, de maatschappij en de levenskwaliteit van mensen. Met Climate Signs willen we een leidende rol spelen in het vormgeven van een duurzamere toekomst voor de openbare ruimte.

Duurzame en circulaire
productontwikkeling
Verminderen van de
CO2-uitstoot
Samenwerking en
partnerships

Waarom doen wij dit?

De noodzaak tot ‘omdenken’ is, door de formulering van de klimaatdoelstellingen van Parijs en het grondstoffenakkoord, in een stroomversnelling terecht gekomen. Het regeerakkoord onderstreept de noodzaak van innovatie in de bouw en infrasector. De kern van het regeerakkoord is perspectief te bieden voor aanpak van de grote vraagstukken van dit decennium. De Nederlandse klimaatdoelen zijn centraal vastgelegd in de Klimaatwet. Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn, scherpt het kabinet het doel voor 2030 in de Klimaatwet aan tot tenminste 55 procent CO2-reductie. Door het benoemen van een minister voor Klimaat en Energie wordt de uitvoeringskracht van het Rijk en medeoverheden versterkt, zodat de transitie versneld kan worden doorgevoerd.

Om een complete transitie naar 100% circulaire en CO2-neutrale producten te realiseren is Climate Signs begin 2020 opgericht. Climate Signs is binnen de infra sector ‘bewegwijzering’ een van de duurzame innovatie motoren. Wij realiseren nieuwe dwarsverbanden binnen sectoren en ketenpartners. De duurzame uitdagingen blijven onverminderd groot, waardoor ketensamenwerking binnen bestaande en nieuwe productie en distributie-ketens, alsmede publiek-private samenwerking van onschatbare waarde zijn gebleken. Het onderscheidend vermogen van Climate Signs vindt haar oorsprong in duurzaam denken en vooral doen.

Om maximaal duurzaam rendement te genereren hebben we de afgelopen jaren een ecosysteem van toeleveranciers, wederverkopers en eindgebruikers opgebouwd. Om binnen de infrasector-bewegwijzering een CO2-conversie tot stand te brengen, moet er een grondstof transitie tot stand worden gebracht. Traditionele grondstoffen moeten indien mogelijk worden hergebruikt (Refurbishing) en gerecyclede grondstoffen moeten binnen een nieuwe productiecyclus worden toegepast.

Alleen binnen een open ecosysteem kunnen we de duurzame transitie gezamenlijk tot stand brengen. Samen met onze ketenpartners stellen we steden en regio’s in staat om op een laagdrempelige en betaalbare wijze een voortrekkersrol te vertolken binnen (inter)nationale doelstellingen. 

Vergroenen en circulariteit binnen een open samenwerkingsverband, zodat we de kwaliteit van leven van huidige en toekomstige generaties significant kunnen verbeteren.

Hoe gaan wij dit doen?

Climate Signs streeft ernaar om de wereld CO2-vrij te maken door middel van verschillende strategieën en aanpakken:

  1. Duurzame Materialen: We gebruiken 100% gerecyclede en cyclische grondstoffen voor onze verkeersborden en straat- en stadsmeubilair. Door afvalstoffen uit Nederland te hergebruiken, verminderen we de behoefte aan nieuwe grondstoffen en dragen we bij aan de circulaire economie.
  2. CO2-Neutrale Productie: Tijdens het productie- en distributiestadium werken we intensief samen met onze ketenpartners om onze CO2-uitstoot tot nul te reduceren. We maken gebruik van energie-efficiënte processen, hernieuwbare energiebronnen en compensatieprogramma’s om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren.
  3. Slimme Technologie: We integreren digitale en SMART-connectiviteit in onze verkeersborden en straatmeubilair. Dit stelt ons in staat om de openbare ruimte efficiënter te beheren en optimaliseren, waardoor het energieverbruik wordt verminderd en CO2-uitstoot wordt beperkt.
  4. Verlengde Levenscycli: Door middel van innovatie streven we naar verlenging van de productlevenscycli van onze producten. We ontwerpen ze zo dat ze duurzaam en langdurig bruikbaar zijn, waardoor de behoefte aan vervanging en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot wordt verminderd.
  5. Bewustwording en Samenwerking: We zetten ons in om bewustwording te creëren over de impact van CO2-uitstoot en de voordelen van duurzame verkeersborden. We werken nauw samen met gemeenten, wegbeheerders en andere belanghebbenden om duurzame keuzes te stimuleren en gezamenlijk een CO2-vrije toekomst na te streven.

Door deze holistische aanpak en voortdurende inzet voor duurzaamheid wil Climate Signs een leidende rol spelen in het verminderen van CO2-uitstoot in de verkeersbordensector en bijdragen aan een gezonde en duurzame leefomgeving voor huidige en toekomstige generaties.

Wat doen wij?

Climate Signs ontwikkelt duurzame, circulaire en innovatieve verkeersborden en ander straat- en stadsmeubilair. We streven naar hoogwaardige producten die zowel functioneel als milieuvriendelijk zijn. Onze producten worden vervaardigd met behulp van 100% gerecyclede en cyclische grondstoffen, afkomstig uit Nederland, om zo de circulaire economie te bevorderen.

Onze verkeersborden en straatmeubilair dragen bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Tijdens het productie- en distributieproces werken we samen met onze ketenpartners om onze CO2-uitstoot tot nul te reduceren, waardoor we streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering.

Bovendien maken we gebruik van slimme technologieën en digitale connectiviteit om de openbare ruimte efficiënter te beheren. Dit stelt gemeenten en wegbeheerders in staat om energieverbruik te verminderen en CO2-uitstoot te beperken. We streven er ook naar om de levenscycli van onze producten te verlengen, waardoor de noodzaak van vervanging en de daarbij behorende CO2-uitstoot wordt verminderd.

Bij Climate Signs geloven we in het creëren van bewustwording en het bevorderen van samenwerking. We streven naar een duurzame toekomst door nauw samen te werken met gemeenten, wegbeheerders en andere belanghebbenden. Samen willen we een positieve impact hebben op het milieu en zorgen voor een gezonde leefomgeving voor zowel de huidige als toekomstige generaties.

Met onze duurzame en innovatieve producten wil Climate Signs een leidende rol spelen in de verkeersbordensector en bijdragen aan een wereld waarin duurzaamheid en concrete oplossingen centraal staan.

Meer weten over Climate Signs?

Neem gerust contact met ons!

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Als u dit formulier wilt verzenden, moet u onze Privacyverklaring accepteren*