FAQ

Veelgestelde vragen

Onze visie is een duurzame en circulaire wereld. Een wereld waarin we hergebruiken wat we in gebruik hebben, waarin we minder importeren en zoeken naar lokale oplossingen en grondstoffen. Bij alles wat we doen kijken we naar de milieu-impact van onze producten en ons productieproces.

Climate Signs verkeersborden

Duurzaamheid

Wat is er bekend over de duurzaamheid van Climate Signs verkeersborden?

Climate Signs gebruikt alleen gerecyclede of biobased grondstoffen. Hiermee zorgen we voor een verlenging van de levenscyclus van bestaande grondstoffen, verlagen we de CO2-uitstoot significant en upgraden we bestaande verkeersoplossingen. Climate Signs staat voor een duurzame productontwikkeling, het bewerkstelligen van een energie-neutrale omgeving en het creëren van draagvlak voor circulair denken en doen.

Om de wereld van morgen betaalbaar, leefbaar en duurzaam te houden zullen we de transitie maken van een lineaire ‘take-make-dispose’ economie naar een circulaire 3R-aanpak ‘reduce-re-use-recycle’ economie. Door het innovatieve honingraat design minimaliseren we het grondstofgebruik (reduce), maximaliseren we hergebruik (re-use) door een eigen recycle retoursysteem en hergebruiken we de grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk (recycle).

De Climate Signs grondstoffen zijn:

 • Waterbestendig
 • Vuurbestendig
 • Antibacterieel
 • Niet-toxisch
 • Thermisch stabiel
 • Milieuvriendelijk
 • Bestand tegen chemicaliën
 • UV-Stabiel
 • Gerecycled
 • Antistatisch
 • Duurzaam

Welke duurzaamheidsklasse bezit het verkeersbord van Climate Signs?

De verkeersborden van Climate Signs vallen allemaal onder de VNVF level goud van de VNVF Ultimate Signing duurzaamheidsklasse

Levensduur Climate Signs verkeersborden

De Climate Signs verkeersborden hebben een lange levensduur, waarbij de kwaliteit en technische levensduur geborgd blijft. Het bord is mede door het innovatieve ontwerp bestand tegen extreme weersomstandigheden(tussen -40 en +80 °C). Het materiaal is stijf, taai, bezit een hoge slagvastheid, dimensionale stabiliteit en niet-toxische eigenschappen. De borden worden geleverd conform de VNVF Ultimate Signing 20 jaar standaard. Hierbij geldt een aflopende garantie van 20 jaar

Is een verkeersbord van kunststof duurzaam?

 • Wij produceren onze verkeersborden en andere producten van hoogwaardige reststoffen uit de Post Consumer Recycling en Post Industrial Recycling afval stromen. Door geen nieuwe aardolie (fossiel) grondstoffen te gebruiken produceren wij 100% duurzame producten. Producten van Climate Signs:
 • Gaan langer mee dan innovatieve alternatieven
 • Besparen op primaire grondstoffen, door 100% gebruik van gerecycled materiaal;
 • Zorgen ervoor dat hoogwaardige grondstoffen worden veiliggesteld voor toekomstige generaties. Onze producten worden 100% gerecycled.

Meetbaarheid duurzaamheid

 • De levenscyclus (LCA) is een rekenmethode om de milieu-impact van een product universeel te kunnen bepalen. Climate Signs heeft als enige verkeersbordleverancier in Nederland een Categorie 1 LCA studie laten uitvoeren. De resultaten zijn gratis te downloaden op de site van de Nationale Milieudatabase (NMD), of op de Climate Signs website bij documenten.

Verklaring categorie LCA studies: 

Categorie 1 LCA studie:

 • Merkgebonden data van fabrikanten en toeleveranciers.
 • Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het NMD-Toetsingsprotocol.
 • Openbaarheid: productkaart openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

 Categorie 2 LCA studie:

 • Merkongebonden data (merkloos) van groepen van fabrikanten en/of toeleveranciers en branches.
 • Toetsing: getoetst door een onafhankelijke, gekwalificeerde derde partij volgens het Toetsingsprotocol, met vermelding van representativiteit
 • Openbaarheid: productkaart openbaar, milieu-informatie beperkt toegankelijk.

Categorie 3 LCA studie:

 • Merkongebonden data (merkloos) van Stichting Nationale Milieudatabase.
 • Toetsing: niet getoetst volgens het Toetsingsprotocol.
 • Openbaarheid: productkaarten en basisprofielen openbaar.

Wat gebeurt er na einde technische levensduur met Climate Signs producten?

Bij iedere klant die voor de innovatieve verkeersborden van Climate Signs kiest, plaatsen wij kosteloos een verkeersborden recycle verzamelbak. De verzamelbak wordt geplaatst door een elektrisch aangedreven voertuig welke dagelijks wordt opgeladen door eigen zonnepanelen. Op het moment dat de verzamelbak vol is zullen wij deze CO2-neutraal ledigen. De oude verkeersborden worden vervolgens bij Climate Signs in depot gehouden totdat er voldoende restmateriaal aanwezig is voor het opvolgende recycleprogramma. Bij voldoende retourstroom worden de hoogwaardige grondstoffen CO2-neutraal vervoerd naar onze circulaire ketenpartner ‘De Circulaire Plastics Fabriek’. Bij CPF worden de technisch afgeschreven verkeersborden CO2-neutraal mechanisch verwerkt tot spuitgietbare korrels (re-granulaat) en 100% verwerkt tot nieuwe verkeersborden. Samen met Circular Plastics Factory verbinden we de circulaire ketens.

Van fysieke recycling, granulatie tot een volledig circulair eindproduct, door middel van spuitgieten.

Tijdens de product-ontwikkelfase hebben we bij Climate Signs gekeken naar een ontwerp voor recycling en CO2-neutrale logistiek.

Dit is het mooiste onderdeel van ons duurzame productconcept: een product verlaat de fabriek en keert op een gegeven moment terug om weer opnieuw verwerkt te worden. Climate Signs en De Circular Plastics Factory willen zoveel mogelijk reststoffen omzetten naar hoogwaardige toepassingen, waarbij het originele materiaal zoveel mogelijk wordt benut.

Omdat kunststof afvalscheiding in Nederland zeer efficiënt georganiseerd is en al onze producten zijn voorzien van een grondstof QR-code of kunststof recycle code, worden onze kunststof verkeersborden in de reguliere reststroom (restafval) eenvoudig op kunststofsoort gescheiden en 100% binnen een ander productieproces hergebruikt

Hoe is de retourstroom van de Climate Signs borden geregeld?

Door de introductie van de Climate Signs kwaliteitsstandaard CS© kunnen wegbeheerders op een weloverwogen wijze kiezen voor duurzaamheid én het circulair hergebruiken van technisch afgeschreven verkeersborden uit de buitenruimte. Met het CS-retoursysteem verlengen we de levenscyclus van bestaande grondstoffen en reduceren we de CO2-uitstoot binnen bestaande productie en distributie-ketens.

Climate Signs staat voor een duurzame productontwikkeling, het bewerkstelligen van een CO2-neutrale samenleving én het introduceren van maatschappelijk relevante innovatie in relatie tot de continu veranderende buitenruimte.

 Doelstellingen:

 • Reststoffen binnen bestaande ketens efficiënt en hoogwaardig hergebruiken
 • Fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen (aluminium) vervangen door biobased en gerecyclede grondstoffen
 • Producten worden circulair ontworpen.

Het streven naar een circulair productieproces met waarde behoud voor al onze kunststof restmaterialen.

Uitgangspunten:

 • De realisatie van een zuivere reststroom (eigen afvalscheiding per grondstof- familie)
 • Focus op waarde behoud van de grondstof
 • Focus op het circulair inzetten van het re-granulaat bij de productie van nieuwe verkeersborden.

Waardebehoud van grondstoffen is een essentieel onderdeel in ons circulaire proces. Wij zijn van mening dat A-kwaliteit restmateriaal weer als A-kwaliteit granulaat ingezet dient te worden om ‘down grading’ van het materiaal te voorkomen. Hierdoor streven wij naar  maatwerkoplossingen binnen ons kunststof recycling programma.

Geeft de productie van Climate Signs verkeersborden een additionele reststroom op?

Wij produceren onze verkeersborden middels een spuitgietproces. Iedere afmeting verkeersbord heeft een eigen matrijs waardoor er tijdens de productiefase geen afvalstroom ontstaat. Dit in tegenstelling tot alle andere (innovatieve) verkeersborden die uit traditioneel plaatmateriaal (aluminium, Bamboe, Rijsvlies, UPVC, Hennep, etc.) worden geproduceerd.

CO2 prestatieladder Climate Signs

Climate Signs is sinds Q1-2023 gecertificeerd op niveau 5 van de CO2 prestatieladder, het hoogste niveau. Climate Signs streef er in 2023 naar om 40% minder brandstof en aardgas te verbruiken. De maatregelen die Climate Signs neemt en heeft genomen om deze doelstellingen te bereiken:

Bedrijfsvoertuigen elektrificeren

Bedrijfspanden is 100% voorzien van Ledverlichting

Dak bedrijfspand Q1-2023 voorzien van 130 stuks zonnepanelen, waardoor de elektriciteitsvoorziening (pand en voertuigen) door de eigen capaciteit wordt opgewekt. Climate Signs heeft hiermee een energie-neutrale huisvesting en bedrijfsvoering.

Zijn de verkeersborden van Climate Signs vuurwerk bestendig?

De verkeersborden van Climate Signs zijn aan de achterzijde voorzien van een (honingraat) ribstructuur. De ribben zijn dusdanig ontworpen dat ze te ver uit elkaar staan, en te ondiep zijn om groot knalvuurwerk tussen te steken. De verkeersborden beschikken niet over een dubbel omgezette rand zoals aluminium verkeersborden. Dit is het gedeelte waar 95% van de vuurwerkschade bij aluminium verkeersborden optreedt. De afstand tussen het bord en de paal is eveneens te klein om knalvuurwerk tussen te klemmen. Sinds de lancering van onze innovatieve verkeersborden hebben wij van onze klanten geen vuurwerk schademeldingen ontvangen

Wat is de ambitie van Climate Signs?

Het is onze ambitie om in 2023 45.000 kg kunststof afval te recyclen in onze producten. We doen dit door regionaal Nederlands kunststof te recyclen voor producten in de buitenruimte. Onze producten zijn gemaakt uit 100% gerecyclede grondstoffen. Het materiaal is van een hoogwaardige kwaliteit en zeer geschikt als alternatief voor aluminium verkeersborden.

Gebruik & Montage

Montage Climate Signs verkeersborden

Bij het ontwerp van de Climate Signs verkeersborden hebben we rekening gehouden met (her)gebruik van reeds bestaande bevestigingsmiddelen. Ieder verkeersbord van Climate Signs wordt bevestigd met een traditionele scharnier- of mastbeugels steek 120 mm. De beugels worden aan de borden bevestigd met speciale kunststofschroeven M8

Prijs & Levertijden

Prijsstelling Climate Signs verkeersborden

De prijs van een Climate Signs verkeersbord is gelijk aan de prijs van een aluminium US-20 verkeersbord. Neem voor meer informatie over de kosten van de CS-verkeersborden contact op met uw contactpersoon bij Climate Signs

Wat is de leverzekerheid en schaalbaarheid van de Climate Signs verkeersborden?

Om een eenvoudig schaalbaar productieproces te kunnen realiseren hebben we gekozen voor kunststof spuitgieten. Spuitgieten is een van de meest gebruikte vormgevingstechnieken voor kunststof producten. Bij deze techniek wordt een hoeveelheid verhitte en daardoor vloeibaar geworden kunststof onder hoge druk in een matrijs gespoten. Dit proces is bij uitstek geschikt om snel, en vormvast volume te kunnen produceren. Door de korte supply chain hebben we de productie volledig op de behoefte afgestemd.

Product & Proces

Waarom nieuwe grondstoffen voor verkeersborden?

Traditionele verkeersborden worden geproduceerd uit gecoat of nat-gelakt aluminium plaatmateriaal. De primaire productie van aluminium is een energie-intensief proces. Voor de primaire aluminiumproductie wordt 3,5% van de wereldwijde energieconsumptie gebruikt. Voor de winning van Bauxieterts wordt jaarlijks 30 km2(oppervlak gemeente Baarn, Culemborg, Haarlem, Tiel, Veldhoven, Vlissingen, Vught, Wageningen) aan nieuw aardoppervlak benut. Het grootste deel van dit oppervlak bestaat uit bosgebieden. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Het recycleproces van aluminium is wederom een energie intensief proces. Om kwaliteitsafname te voorkomen wordt er aan het gerecyclede aluminium materiaal altijd 15-20% nieuw aluminium toegevoegd.

De wereldwijde uitstoot van CO2 heeft grote gevolgen voor mens en milieu. Om een leefbare planeet te behouden zullen we deze uitstoot op korte termijn flink moeten reduceren. Nederland heeft samen met de Europese Unie afspraken gemaakt om de totale uitstoot terug te dringen. Nederland stelde zichzelf het doel om 55% CO2 reductie te realiseren in 2030 ten opzichte van 1990. Voor de industrie betekent dit in 2030 een reductie van 19,4 megaton CO2 uitstoot. 

GWP (Global Warming Potential):

Een aluminium verkeersbord stoot 56,10 kg-CO2 eq. uit (bron; project 085.0007 Categorie 3 studie LCA’s Wegmeubilair RVV-borden NIBE Research BV-2020).

Een PCR-Sign verkeersbord van Climate Signs stoot 17,70 kg-CO2 eq. uit (bron; project EPD-NIBE-20220711-28746 Categorie 1 studie LCA’s Wegmeubilair RVV-borden NIBE Research BV-2022).Een volwassen boom neemt ongeveer 22 kg CO2 per jaar op. Een enkel aluminium verkeersbord stoot ongeveer 2,55 x de CO2 jaaropname van een volwassen boom uit, terwijl een PCR-verkeersbord 0,8 x de CO2opname uitstoot. Als we naar de CO2 uitstootcijfers en werkelijke milieueffecten (landschap, waterverbruik) kijken dan is er maar 1 conclusie mogelijk. We moeten de komende jaren een transitie van traditioneel aluminium naar gerecycled kunststof maken

Wat is er bekend over de kwaliteit van Climate Signs verkeersborden?

De kwaliteit van de honingraat verkeersborden is uitvoerig getest op hardheid (vormvastheid) en de buigweerstand op horizontale en verticale puntlasten. De honingraat verribbing aan de achterzijde van het verkeersbord zorgt voor een optimale sterkte en efficiënt gebruik van grondstoffen. Het bord wordt geleverd volgens de VNVF Ultimate Signing 20 jaar standaard. De borden worden hierdoor voorzien van een geprint beeldvlak op een klasse 3 retro-reflecterende folie, voorzien van een beschermlaminaat. De verkeersborden van Climate Signs zijn het enig alternatieve verkeersbord waarbij de drager volledig CE-gecertificeerd is. CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving van de specifieke Europese EN 12899-1:2007 (NEN 3381:2020) richtlijnen. De door Climate Signs geproduceerde verkeersborden zijn volledig in overeenstemming met de geldende Europese wet- en regelgeving voor bouwproducten, extern getest en gevalideerd, geregistreerd onder het Certificate of Constancy of Performance No. 1388-CPR-5.2/2022

Waar worden de verkeersborden van Climate Signs geproduceerd

Met de verkeersborden van Climate Signs hebben we de Nederlandse waardeketens (productie en recycling van grondstoffen) met elkaar verbonden. De verkeersborden van Climate Signs worden volledig door de Nederlandse maakindustrie geproduceerd. Omdat we het productieproces 100% in Nederland hebben ondergebracht ondervinden we geen vertraging door transporttijden of grote prijsstijgingen door zeetransport. We kunnen onze producten hierdoor sneller en betrouwbaarder leveren. Niet alleen de productie maar ook de hoogwaardige ontwikkeling en innovatie van onze producten geschiedt volledig op Nederlandse bodem. Climate Signs focust zijn bij de realisatie van haar innovaties primair op werkgelegenheid binnen de eigen landsgrenzen. Made in Holland krijgt bij Climate Signs weer een waardevolle betekenis

Waar komen de grondstoffen van een Climate Signs verkeersbord vandaan?

De Climate Signs verkeersborden worden geproduceerd uit een 100% biobased (suikerriet granulaat), of 100% gerecycled Nederlands PCR-granulaat (Post Consumer Recycled) grondstof. Circulair gebruikt kunststof is niet alleen kosteneffectief maar ook een afval verminderend proces. Daarnaast vergt de verwerking van het gerecyclede kunststof minder waterverbruik en aanzienlijk minder energie. Het PCR-Sign verkeersbord biedt de best mogelijk verkrijgbare kwaliteit tegen de laagst mogelijke klimaatimpact. Samen met onze klanten maken we de reis naar een zero waste samenleving.

Herkomst materiaal: (Nederland)

 • Openbare ruimte: verkeersspiegels, armaturen openbare verlichting
 • Automobiel: dashboard onderdelen, grills, interieur en exterieur onderdelen
 • Medisch: behuizingen voor (elektronische) medische apparatuur
 • Telecommunicatie: mobiele telefoons
 • Elektronica: behuizingen voor elektronische apparatuur en elektriciteitsmeters, schakelaar, wandcontactdozen, stekkers
 • Kantoorapparatuur: behuizingen voor computers, monitors, kopieerapparaten en printers
 • Huishoudelijke apparatuur: behuizingen voor magnetronovens en componenten voor wasmachines en drogers

Hoe duurzaam worden de verkeersborden van Climate Signs geproduceerd?

Samen met onze ketenpartners reduceren we de CO2- uitstoot tijdens de productie en distributiefase tot 0 kg CO2. De circulaire grondstoffen die voor onze verkeersborden worden gebruikt zijn 100% gerecycled (afval). Climate Signs staat voor een CO2neutrale en duurzame productontwikkeling binnen een energie neutrale omgeving, met als doel een gezonde leefomgeving voor de huidige en toekomstige generaties veilig te stellen.

De voor de productie benodigde energie is 100% duurzaam, opgewekt door eigen zonnepanelen.

Wat zijn microplastics?

Plastic heeft aantoonbaar toegevoegde waarde voor de samenleving (zie TNO publicatie “Verspil het niet!” uit 2020). Minder gewicht levert brandstofbesparingen op bij transport, verpakkingen verlengen de houdbaarheid van levensmiddelen. In textiel verlaagt het gebruik van plastics het waterverbruik dat anders nodig is voor de katoenteelt. Resistentie tegen rot en roest vermindert afval in de bouw. De keerzijde is dat tijdens productie, gebruik, recycling en aan het einde van de levensfase van plastics microplastics vrijkomen. Dit zijn vaste plastic deeltjes, kleiner dan vijf millimeter, in allerlei vormen en afmetingen.

We maken hierbij onderscheid tussen primaire en secundaire microplastics.

Primaire microplastics worden vanwege hun functionaliteit bewust toegevoegd aan producten als cosmetica (tandpasta, scrubs, glitter), (industriële) schoonmaakmiddelen, zaden, verf en coatings. Door slijtage (van kleding en banden). Zwerfafval in bermen, op stranden en in oceanen kunnen onder invloed van zonlicht (UV), wrijving, temperatuurschommeling en micro-organismen fragmenteren tot microplastics. Autobanden (35%) en verpakkingen (25%) vormen de grootste bron van microplastics. De overige 40% is divers (textiel, overige plastic producten)

Zitten er Microplastic in de PCR verkeersborden van Climate Signs?

 • De verkeersborden van Climate Signs worden niet geproduceerd uit primaire microplastics (Rubber, PVC, PS, PP, PET, LDPE, EPS, POM, Nylon6, Nylon66, HIPS, PMMA). Het door ons toegepaste materiaal wordt niet benoemd in het TNO model Material Flow Analysis-model (MFA) dat de blootstelling aan microplastics systematisch beschrijft. Het TNO model biedt concrete handvatten voor het evalueren van de effectiviteit van huidige en toekomstige maatregelen.

Aan de Climate Signs verkeersborden worden geen weekmakers, brandvertragers of andere vulstoffen toegevoegd. De enige toevoeging is een biobased kleurstof en Uv-stabilisator. Bij de kleur zwart of donkergrijs wordt zelfs helemaal geen kleurstof toegevoegd. De Uv-stabilisator zorgt ervoor dat onze producten niet verkleuren en hierdoor niet afbreken door de Uv-straling.

 De EU heeft 17 mitigatiestrategieën uitgewerkt. Deze strategieën leiden tot een maximale reductie van 70% microplastics in 2050. In de “EU Strategy for Plastics in the Circular Economy” maar ook in populaire en wetenschappelijke literatuur zijn diverse mitigaties voorgesteld (uitgedrukt in MS1 t/m MS17).

 • MS1 Verbod op intentionele microplastics; Climate Signs gebruikt alleen hoogwaardige grondstoffen.
 • MS2 Restrictie op Single-Use Plastics; Climate Signs gebruikt alleen hoogwaardige grondstoffen die binnen de primaire keten gerecycled worden.
 • MS3 Upgrade waterzuiveringssysteem; n.v.t.
 • MS4 Bredere uitrol statiegeld; Climate Signs geeft voor ieder retour geleverd verkeersbord statiegeld.
 • MS5 Opruimen zwerfafval in berm, park, bos; n.v.t.
 • MS6 Ocean clean-up; n.v.t.
 • MS7 Extractie plastic uit stortplaatsen; omdat we werken met hoogwaardige mono-stroom grondstoffen zullen de oude verkeersborden binnen de recycleketen worden gesorteerd en hoogwaardig hergebruikt. Om het recycleproces verder te ondersteunen en vereenvoudigen hebben we achterop de verkeersborden een grondstof QR-code en recyclecode aangebracht.
 • MS8 Materialen / grades met een betere MPI; n.v.t. wij gebruiken hoogwaardige recyclestromen als grondstof.
 • MS9 Betere verpakkingsconcepten; n.v.t.
 • MS10 Verbeterde autoband (minder slijtage); n.v.t.
 • MS11 Precisie-recycling technologie; wij maken gebruik van een eigen retoursysteem (zie antwoord vraag 13).
 • MS12 Implementatie filter was machine; n.v.t.
 • MS13 Toepassing verbeterd luchtfilter; n.v.t.
 • MS14 Recuperatie landbouwfolie; n.v.t.
 • MS15 Rubbercollectie langs de weg en sportveld; n.v.t.
 • MS16 Afvangsysteem autoband; n.v.t.
 • MS17 R-strategieën refuse & reduce;

Tijdens de ontwerpfase van de honingraat verkeersborden hebben wij optimaal gebruik gemaakt van vormgeving, en structurele basissterkte. Hierdoor hebben we het eventueel vrijkomen van microplastics tijdens het gebruik tot een absoluut minimum gereduceerd (procesontwerp voor recycling). Ondanks dat de door ons gebruikte grondstoffen niet in het milieu degraderen is het belangrijk de losse onderdelen in geval van breuk op te ruimen. Een verkeersbord van Climate Signs zal bij een frontale aanrijding wellicht breken. De breukfragmenten zullen echter nooit kleiner zijn dan 5 mm. De borden zijn dusdanig taai en slagvast dat er bij breuk geen microplastics maar grotere stukken kunststof vrijkomen.

Onderzoek naar het vrijkomen van diverse Vluchtige Organische Stoffen  (geoxygeneerde VOS, gechloreerde VOS, alkanen, alkenen, mono-aromaten, acrylonitril) tijdens de verwerking van gerecycled ABS, PS, PE, PP, PVC, PA en PC in een fabriek toonde geruststellende resultaten. Er werd geconcludeerd dat er geen gezondheidsrisico’s optreden bij de verwerking van PP- en PE-materialen. Voor gerecyclede kunststoffen werd de aanwezigheid van verschillende soorten ftalaten gemeten. Voor zover meetbaar, bevonden de vastgestelde waarden volgens REACH XVII zich ver boven de drempelwaarden. In bovengenoemd onderzoek werden DSC- en FTIR-testen uitgevoerd om organische sporen in Q-UV behandeld materiaal te identificeren. Er werden echter geen schadelijke sporen gevonden.

Conclusie:
Op basis van wat momenteel bekend is, wordt het effect van polyolefine afvalproducten op het milieu verminderd wanneer deze worden gerecycled. Er kunnen nauwelijks schadelijke sporen worden gemeten, en waar dit het geval is, liggen deze ver beneden de wettelijke drempelwaarden. Het vrijkomen van deze sporen in het milieu wordt verder verminderd door een toename van de verhouding tussen oppervlakte en volume in gerecyclede producten, zoals ook het geval is voor het vrijkomen van microdeeltjes in dikwandige producten. Onze producten gaan zeker 20 jaar mee en kunnen tot 9 keer opnieuw worden gerecycled. Mocht ons product niet langer worden gebruikt, dan nemen we het graag retour en kijken we samen welk nieuw leven het kan krijgen.

Eisen & Normeringen

Voldoen de verkeersborden aan de CE 3381:2020 norm?

De verkeersborden van Climate Signs zijn het enig alternatieve verkeersbord waarbij de losse drager volledig CE-gecertificeerd is. CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving van de specifieke Europese EN 12899-1:2007 (NEN 3381:2020) norm. De door Climate Signs geproduceerde verkeersborden zijn volledig in overeenstemming met de geldende Europese wet- en regelgeving voor bouwproducten, extern getest en gevalideerd, geregistreerd onder het Certificate of Constancy of Performance No. 1388-CPR-5.2/2022

ISO certificering

Climate Signs is ISO 9001 gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat de organisatie aan de eisen en wensen van klanten en stakeholders voldoet, de geldende wetten regelgeving toepast, dat zij rekening houdt met kansen en risico’s én dat continu verbeteren geborgd is in de organisatie.

ISO 14001

Climate Signs is ISO 14001 gecertificeerd. Dit certificaat toont aan dat de organisatie beschikt over een milieumanagement systeem dat voldoet aan de eisen van de norm;

Meer weten over Climate Signs?

Neem gerust contact met ons!

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

"*" geeft vereiste velden aan

Als u dit formulier wilt verzenden, moet u onze Privacyverklaring accepteren*