Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Duurzaamheid

0%) verbrand, belandt er 41 miljoen kg (2,5%) in de natuur, en wordt 248 miljoen kg (15%) hergebruikt. Het in een afvalverbrandingsinstallatie verwerken van plastic zorgde in 2017 voor 770 miljoen kg CO2-uitstoot;  

Onze visie is een duurzame en circulaire wereld. Een wereld waarin we hergebruiken wat we in gebruik hebben, waarin we minder importeren en zoeken naar lokale oplossingen en grondstoffen. Bij alles wat we doen kijken we naar de milieu-impact van onze producten en ons productieproces.

Climate Signs gebruikt alleen hoogwaardige gerecyclede grondstoffen, waardoor deze in de keten waardevol blijven en hergebruikt worden.


Is een product van kunststof duurzaam?

Wij maken onze producten van hoogwaardige reststoffen uit de Post Consumer Recycling en Post Industrial Recycling afval stromen. Door geen nieuwe aardolie (fossiel) grondstoffen te gebruiken produceren wij 100% duurzame producten.  

Producten van Climate Signs:

 • Gaan langer mee dan innovatieve alternatieven;
 • Besparen op primaire grondstoffen, door 100% gebruik van gerecycled materiaal;
 • Zorgen ervoor dat hoogwaardige grondstoffen worden veiliggesteld voor toekomstige generaties. Onze producten kunnen voor 100% worden gerecycled.

Milieu impact verkeersbord:

Voor een verkeersbord 1000 x 1000 mm bespaar je 19 kg CO2-uitstoot door een gerecycled PCR verkeersbord van Climate Signs te gebruiken in plaats van een nieuw aluminium exemplaar. 

30 stuks PCR-Sign verkeersborden staat voor wat betreft CO2-uitstootbesparing t.o.v. nieuw aluminium gelijk aan 1 retourvlucht naar Parijs. 

Meten van Duurzaamheid:

De levenscyclus (LCA) is een rekenmethode om milieu-impact van een product universeel te kunnen bepalen. Climate Signs heeft als enige verkeersbordleverancier in Nederland een categorie 1 LCA studie laten uitvoeren. Onder hoofdstuk milieubelasting delen we de resultaten. 

Hoe zit het met micro plastics:

Het enige wat aan onze producten wordt toegevoegd is een biobased kleurstof en UV-stabilisator. Bij de kleur zwart of donkergrijs wordt zelfs helemaal geen kleurstof toegevoegd. De UV-stabilisator zorgt ervoor dat onze producten niet verkleuren en hierdoor niet afbreken door de UV-straling. De grootste veroorzakers van microplastics in Nederland zijn cosmetica en het gebruik van wasmachines (uit kleding), verf en banden (bandslijtage).

Circulariteit

Kunststof recyclingprogramma van Climate Signs

Inzamel Service van de kunststof reststromen voor de productie circulaire verkeersborden.


Climate Signs ziet het als haar verplichting om zorgvuldig om te gaan met mens en milieu. Daarom produceren wij alleen verkeersborden uit biobased of recyclaat kunststof grondstoffen.

Omdat wij willen voorkomen dat onze hoogwaardig geproduceerde verkeersborden na einde technische levensduur als restmateriaal in de reguliere afvalverwerking terechtkomt, hebben wij met een aantal ketenpartners een eigen retoursysteem uitgewerkt. 

De door Climate Signs geleverde verkeersborden kunnen hierdoor uitstekend binnen dezelfde keten worden gerecycled. We belasten we het milieu hierdoor minder en we zijn ervan verzekerd dat 100% van onze verkeersborden worden hergebruikt binnen de Climate Signs productieketen.  

Hoe:

Bij iedere klant die voor de innovatieve verkeersborden van Climate Signs kiest, plaatsen wij kosteloos een verkeersborden recycle verzamelbak van 1m³. De verzamelbak wordt geplaatst door een elektrisch aangedreven voertuig welke dagelijks wordt opgeladen door eigen zonnepanelen. Op het moment dat de verzamelbak vol is zullen wij deze CO2-neutraal ophalen en een nieuwe verzamelbak plaatsen. De oude verkeersborden worden vervolgens bij Climate Signs in depot gehouden totdat er voldoende restmateriaal aanwezig is voor het opvolgende recycleprogramma. 

Bij voldoende retourstroom worden de hoogwaardige grondstoffen CO2-neutraal vervoerd naar onze circulaire ketenpartner ‘De Circulaire Plastics Fabriek’. Bij CPF worden de technisch afgeschreven verkeersborden CO2-neutraal mechanisch verwerkt tot spuitgietbare korrels (re-granulaat) en 100% verwerkt tot nieuwe verkeersborden.

Samen met Circular Plastics Factory verbinden we de circulaire ketens. Van fysieke recycling, granulatie tot een volledig circulair eindproduct, door middel van spuitgieten. Tijdens de product-ontwikkelfase hebben we bij Climate Signs gekeken naar een ontwerp voor recycling en CO2-neutrale logistiek. 

Dit is het mooiste onderdeel van ons duurzame productconcept: een product verlaat de fabriek en keert op een gegeven moment terug om weer opnieuw verwerkt te worden. Climate Signs en De Circular Plastics Factory willen zoveel mogelijk reststoffen omzetten naar een hoogwaardige toepassingen, waarbij het originele materiaal zoveel mogelijk wordt benut. 

Omdat kunststof afvalscheiding in Nederland zeer efficiënt georganiseerd is en al onze producten zijn voorzien van een grondstof QR-code of kunststof recycle code, worden onze kunststof verkeersborden in de reguliere reststroom (restafval) eenvoudig op kunststof soort gescheiden en 100% binnen een ander productieproces hergebruikt.  

QR-code zoals op de borden weergegeven:

ABS recyclaat grondstof ABS/PC recyclaat grondstof


Kunststof recycle-code zoals op de borden weergegeven:

 1. Afbeelding met tekst, illustratie

Automatisch gegenereerde beschrijving
 2. Retoursysteem:

Door de introductie van de Climate Signs kwaliteitsstandaard CS© kunnen wegbeheerders op een weloverwogen wijze kiezen voor duurzaamheid én het circulair hergebruiken van technisch afgeschreven verkeersborden uit de buitenruimte. Met het CS-retoursysteem verlengen we de levenscyclus van bestaande grondstoffen en reduceren we de CO2-uitstoot binnen bestaande productie en distributie-ketens. 

Climate Signs staat voor een duurzame productontwikkeling, het bewerkstelligen van een CO2-neutrale samenleving én het introduceren van maatschappelijk relevante innovatie in relatie tot de continu veranderende buitenruimte. 

Doelstellingen:

 • Reststoffen binnen bestaande ketens efficiënt en hoogwaardig hergebruiken;
 • Fossiele, kritieke en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen (aluminium) vervangen door biobased en gerecyclede grondstoffen;
 • Producten worden circulair ontworpen.

Het streven naar een circulair productieproces met waarde behoud voor al onze kunststof restmaterialen.

Uitgangspunten:

 • De realisatie van een zuivere reststroom (eigen afvalscheiding per grondstof- familie)  
 • Focus op waarde behoud van de grondstof;
 • Focus op het circulair inzetten van het re-granulaat bij de productie van nieuwe verkeersborden.

Waardebehoud van grondstoffen is een essentieel onderdeel in ons circulaire proces. Wij zijn van mening dat A-kwaliteit restmateriaal weer als A-kwaliteit granulaat ingezet dient te worden om ‘down grading’ van het materiaal te voorkomen. Hierdoor streven wij naar  maatwerkoplossingen binnen ons kunststof recycling programma.

 1. Wij streven naar circulariteit en waarde behoud van reststromen. 
 2. Spelregels kunststof recyclingprogramma Climate Signs

Wij stellen u recycle kratten met een inhoud van 1 m³ ter beschikking waarin het restmateriaal wordt ingezameld. 

Hieraan zijn vanzelfsprekend enkele “spelregels” verbonden:

 1. Alleen de door ons geleverde kunststof materialen worden ingezameld;
 2. Het is strikt verboden om andere afvalmaterialen, zoals hout, aluminium, etc. in de recycle krat(ten) te deponeren;
 3. Zodra de recyclekrat(ten) vol zijn, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij Climate Signs. Deze zal ervoor zorgdragen dat de recyclekrat(ten) CO2-neutraal worden geledigd;
 4. Bij het vullen van de recyclekrat(ten) wordt verwacht dat de restmaterialen zo efficiënt mogelijk in de krat(ten) worden gestapeld. Bij voorkeur geen uitstekende reststukken in de krat(ten) steken;
 5. Om het circulaire proces tot een succes te maken, wordt er verwacht dat alle betrokken medewerkers op de hoogte worden gesteld van de bovenstaande circulaire afspraken. 

Indien de recycle kratten niet conform deze spelregels worden aangeboden, kan Climate Signs deze helaas niet accepteren. Hierbij is het belangrijk dat uw medewerkers van bovenstaande spelregels op de hoogte worden gesteld.

De realisatie van een zuivere reststroom is ons uitgangspunt bij de recycling van kunststof. Om deze zuivere afvalstroom te kunnen garanderen richting onze recyclepartners zijn de bovenstaande spelregels noodzakelijk.

Alleen door binnen de keten samen te werken kunnen wij het proces professionaliseren en biedt het ons meer flexibiliteit en daadkracht binnen het circulaire / recycling proces.

Afbeelding met tafel

Automatisch gegenereerde beschrijving

Kwaliteit

De verkeersborden van Climate Signs worden 100% van biobased of circulaire grondstoffen geproduceerd, en de productie van onze duurzame dragers geschiedt volledig C02-neutraal (zonne-energie). 

Iedere wegbeheerder die kiest voor duurzaamheid zal uiteindelijk uitkomen bij de innovatieve verkeersborden van Climate Signs. Om de groene transitie met verkeersborden te kunnen doorlopen is het van groot belang dat we een met aluminium vergelijkbare kwaliteit leveren. Omdat het honingraat verkeersbord van Climate Signs als enige alternatief voor aluminium volledig CE gecertificeerd is, kunnen we de kwaliteit zoals omschreven in de EN12899:2007 en NEN 3381 norm leveren.

De drager van een verkeersbord is slechts een onderdeel van het verkeersbord. Het belangrijkste onderdeel van het verkeersbord is het hierop aangebrachte Signface (beeldvlak).  

Omdat we voor de Climate Signs verkeersborden alleen de hoogst leverbare kwaliteit wensen hebben we bij het produceren van de signface gekozen voor printtechniek met reflectieklasse III folie. 

Reflectie folie:

Reflecterende folie op verkeersborden zorgt al ruim 80 jaar voor een significante verbetering van de verkeersveiligheid. Omdat verkeersborden voor alle weggebruikers, onder alle weersomstandigheden als verticale informatiedrager zichtbaar en herkenbaar moet zijn, voorzien wij onze duurzame honingraat verkeersborden van een zeer hoogwaardig reflecterende klasse III folie. De toegepaste Retro-reflecterende folie is voor zowel de lange als korte afstanden goed zichtbaar, en geeft een optimale nachtzichtbaarheid, waardoor er 64% minder ongevallen plaatsvinden.

Het beeldvlak dient volledig te voldoen aan de minimumvereiste retro-reflectiewaarden van de norm DIN 67520-2013:10, type RA3A en RA3B met een optimale functionaliteit onder zowel grote als kleine observatie- en invalshoeken conform tabel.

CE-markering folie:

CE-markering is een verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan alle geldende wet- en regelgeving van specifieke Europese richtlijnen. De door Climate Signs toegepaste retro-reflecterende folie is volledig in overeenstemming met de Europese regelgeving voor bouwproducten. De CE-markering en aanvullende productgegevens (lotnummer en houdbaarheid) is als watermerk opgenomen in de retro-reflecterende folie.

Uitgebreide garantie

Bij Climate Signs koppelen we kwaliteit aan innovatie en duurzaamheid. UV-printtechniek heeft voor een revolutie bij de productie van verkeersbord signfaces (beeldvlak) gezorgd. Omdat alle signfaces van Climate Signs zijn geprint levert de productie significant minder afval en milieubelasting op dan traditionele productiemethoden. Doordat er wordt gewerkt met milieuvriendelijke UV-inkten zonder oplosmiddel, is een optimale duurzaamheid gewaarborgd. Om de folie en inkt te beschermen tegen UV-straling en beschadiging wordt de signface additioneel voorzien een transparant laminaat (UV- blokker). Het folie en inktsysteem is met zorg samengesteld, en vormt een uniek ‘Matched Component System’, waardoor een zeer hoge kwaliteit voor een lange periode gewaarborgd blijft.

Het egale beeldvlak zorgt er verder voor dat verkeersvuil en algengroei zich minder snel aan het verkeersbord zal hechten. In gebieden waar veel graffiti of sticker aanplak voorkomt kunnen we een speciale anti-graffiti of anti-stikker aanplak folie toepassen. 

Digitaal printen

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat de milieubelasting bij digitaal printen ongeveer 60% minder is dan bij zeefdrukken. De printen van een signface is daarmee vele malen milieuvriendelijker dan de traditionele zeefdruk productietechniek. 

De het beeldvlak is een Microprismatische folie. Het Polymeer folie materiaal wordt geproduceerd volgens de meest optimale productieprocessen, microreplicatietechniek, is  zelfklevend en zonder oplosmiddelen. De micro-prismatische reflecterende folies kaatsen het gereflecteerde licht maximaal terug naar de lichtbron. 

Voordelen printtechniek: 

 • Milieuvriendelijk gebruik van UV-inkten zonder oplosmiddel;
 • Bescherming inkt en folie door laminaat;
 • Vervuiling (graffiti of alg aanslag) is eenvoudig te verwijderen;
 • Langere economische en technische levensduur.

Voor de retro-reflectie klasse III signface die op het honingraat verkeersborden wordt aangebracht geldt een aflopende garantie van 12 jaar. 

Het Climate Signs honingraat verkeersbord introduceert hiermee een nieuwe kwaliteitsstandaard, gekoppeld aan een ultieme duurzaamheid en zeer gunstige ECO-index. 

Alle signfaces voldoen hiermee ruimschoots aan de Europese norm NEN-EN 12899-1:2007, de aanvullende nationale norm NEN 3381:2020, de uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer) en het RVV 1990 (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990). 

Reinigen signface:

Normale vervuiling kunt u met behulp van een zachte borstel of spons reinigen ne afspoelen met gedemineraliseerd water. Een reinigingsmiddel is hierbij niet nodig. Bij graffiti een schoonmaakmiddel gebruiken dat niet schurend is en geen sterke oplosmiddelen bevat

Garantie:

 • De hechting van het beeldvlak (folie en laminaat) op de drager voor >98% van het oppervlak;
 • Retro-reflectiewaarde van de geprinte signfaces blijven voldoen aan DIN 67520:2013:10 tabel 8 en 9; 
 • Kleurdegradatie valt binnen de norm EN-12899-1 Luminantie klasse B2. 

Indien de borden niet aan de bovenstaande voorwaarden voldoen, leveren wij een gelijkwaardig vervangend bord, dat ten minste van dezelfde of latere productiedatum is. Op basis van lineaire afschrijving (aflopende garantie). 

Garantievoorwaarden:

 • Het verkeersbord is gemonteerd door een door Climate Signs erkende aannemer of afnemer;
 • Het verkeersbordsysteem (drager en bevestigingsmiddelen) zijn bij Climate Signs aangekocht;
 • Het verkeersbord is conform montage en plaatsingsvoorschriften aangebracht; 
 • Het verkeersbord is enkel op één locatie gebruikt; 
 • Voor locaties met een hoge chemische belasting, zoals in kustregio’s en in nabijheid van zware industrie, kan een afwijkende garantieperiode gelden; 
 • Er is sprake van normaal gebruik; 
 • Er is sprake van aantoonbaar periodiek onderhoud volgens de VNVF Onderhoudsvoorschriften (zie vnvf.nl/onderhoudsvoorschriften).

De klimaat neutrale productie- en 100% circulaire of biobased grondstof voor onze verkeersborden zorgt samen met de geprinte signface voor het duurzaamste verkeersbord van Nederland