ONZE PRODUCTEN

Honingraat verkeersbord rond 600 mm

Honingraat verkeersbord driehoek 700 mm

Honingraat verkeersbord 600 x 600 mm

Honingraat verkeersbord 400 x 600 mm

Honingraat verkeersbord 530 x 670 mm

Honingraat verkeersbord overige maatvoeringen

VERKEERSBORDEN

Wat is duurzaamheid en wat is de werkelijke milieubelasting van een product

Aan de hand van een levenscyclusanalyse (LCA) hebben we de milieubelasting van onze verkeersborden gedurende de hele (productie)keten berekend. De levenscyclusanalyse is gebaseerd op de internationale normen ISO 14040 en ISO 14044, en vormen een belangrijke basis voor een duurzame economische weging in aanbestedingen. De milieubelasting van onze verkeersborden is in elke fase van de levenscyclus inzichtelijk gemaakt. Van grondstofwinning tot afvalverwerking, en van energieverbruik bij de productie tot emissies naar lucht, water en bodem zijn in de milieueffecten doorgerekend. De verkeersborden van Climate Signs hebben een significant lagere milieubelasting dan de uit traditionele grondstoffen (aluminium) geproduceerde verkeersborden.

De supply-chain zorgt in veel sectoren voor meer dan 80% van de totale milieu-impact. Het duurzaam selecteren van een leverancier kan een enorme impact hebben op de milieu-footprint van de assets in de buitenruimte. De LCA is afkomstig uit veel verschillende categorieën en bronnen. Een van deze categorieën is het klimaatimpact, uitgedrukt in kg CO₂-eq.
In opdracht van de VNVF (Vereniging van Nederlandse Verkeersborden Fabrikanten) heeft CE-Delft in 2019 een duurzaamheidsberekening voor verkeersborden uitgevoerd. Een van de onderzochte milieuthema`s was de klimaatimpact (CO2-eq.-voetafdruk).

MKI

De Milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in Euro`s. De MKI is een single-score indicator, en voegt alle relevante milieueffecten van een product samen. Omdat de verkeersborden van Climate Signs ook bij kleine oplage 100% circulair herbruikbaar zijn, is de milieukostenindicator eveneens een weegfactor voor circulariteit. Door het hergebruiken van basisgrondstoffen verminderen we het gebruik van nieuw materiaal en verlagen we het energieverbruik en de emissies. Climate Signs produceert het meest duurzame verkeersbord van Nederland en daar zijn we trots op.

Maak met onze verkeersborden jouw buitenruimte toekomstbestendig, Duurzaam en circulair!
Klik op de icons voor meer informatie

POST CONSUMER RECYCLED SIGN

BIOBASED SIGN

HDPE RECYCLED SIGN

VIBERS SIGN

REFURBISHED SIGN

CIRCULAR SIGN

“Als we voor de bewegwijzering duurzaam willen accelereren, dan moeten publieke opdrachtgevers afkicken van de aluminium en staal verslaving. Het verwezenlijken van bestuurlijke ambities doen we samen en vraagt daadkrachtig handelen.”

Duurzame Transitie doelstellingen

 • Efficiënte benutting van de bestaande reststromen;
 • Terugdringen CO2-voetafdruk voor verkeersborden;
 • 100% circulair gebruik maken van regionale Nederlandse kunststof reststromen;
 • Verlengen van de levenscyclus van kunststofmaterialen;

Ontzorgen binnen een totaal-dienstverleningsconcept:

Om de uitstoot van CO₂ voor verkeersborden verregaand terug te dringen heeft Climate Signs in samenwerking met een aantal gemeenten een 3-stappenmodel uitgewerkt. Kernbegrip binnen het stappenplan is het hoogwaardig hergebruiken van bestaande verkeersborden, zodat er tastbaar kan worden toegewerkt naar een reductie van primaire grondstoffen en CO2-uitstoot. Met deze ambitie gaven de deelnemende gemeenten invulling aan de nationale ambities van 55% CO2-uitstoot reductie in 2030 (Klimaatakkoord), en 50% minder primair grondstofverbruik in 2030.

STAPPENPLAN:

1. Digitaliseren aanwezige assets:

Toekomstbestendig beheer van de buitenruimte wordt steeds belangrijker. Het areaal moet duurzaam worden onderhouden, waarbij grondstoffen en budgetten zo efficiënt mogelijk worden benut. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en regionale overheden zijn de gegevens van alle verkeersborden in Nederland digitaal opgeslagen en beschikbaar gesteld. Middels een API heeft Climate Signs de verkeersborden ‘bulkdata’ uit de NDW-databank (Nationaal Dataportaal Wegverkeer) gedownload, ingeladen in het beheersysteem GeoVisia, en hier een digitaal formulier aan gekoppeld. Middels deze digitale projectinrichting kunnen wij de beheerinformatie van de aanwezige assets conform het Informatie Model Openbare Ruimte (IMBOR), en de CROW wegbeheersystematiek, kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte inwinnen (conform BGT-IMGeo) en beoordelen. Door deze werkwijze blijft de originele UID-code uit de NDW-databank het leidende object referentienummer voor het complete vervolgproces.

Met behulp van het beheersysteem GeoVisia-Online verwerken de inspecteurs van Climate Signs de onderhoudsstatus van de aanwezige verkeersborden en palen uit de buitenruimte, waardoor er een sluitend beeld van de technische en juridische status van het verkeersbordenareaal ontstaat.  

2. Analyseren en bespreken (afstemmen) verwerkte dataset;

Om de geplaatste verkeersborden juridisch getoetst te kunnen muteren moeten de verkeerskundige adviezen uit de buitenruimte eerst met de wegbeheerder en verkeerskundige worden afgestemd. Climate Signs biedt een dienstverlening die de wegbeheerder in staat stelt inzicht te verkrijgen in de omvang, opbouw en onderhoudsstatus van het areaal.

Tijdens de afstemsessies bespreken wij de digitaal verwerkte verkeerskundige adviezen, en leggen dit digitaal vast in het projectbestand. Doordat wij onze inspectie en opvolgende dienstverlening in een online beheersysteem verwerken kunnen de resultaten eenvoudig vanaf iedere locatie met ieder device worden ontsloten. De opdrachtgever is gedurende het gehele proces dataeigenaar, en ontvangt na afronding van de werkzaamheden de dataset (shapefile) voor gebruik in het gemeentelijk beheersysteem.

3. Projectrealisatie:

De projectrealisatie is onder te verdelen in 3 vervolg processtappen.

 1. Verwijderen overbodige verkeersborden, en palen (zonder relatie tot bijplaatsen);
 2. Verwijderen overbodige verkeersborden en palen (met relatie tot bijplaatsen), en bijplaatsen ontbrekende verkeersborden;
 3. Vervangen schade objecten, en technisch afgeschreven verkeersborden (>12 jaar);  

 Om de CO2-uitstoot bij processtap 3 significant te verlagen refurbishen we de herbruikbare verkeersborden uit processtap 1 en 2 (verwijderen overbodige borden). Hiervoor maken wij zoveel mogelijk circulair gebruik van het aanwezige areaal. Door het refurbishen van technisch afgeschreven, maar herbruikbare verkeersborden verlagen we de CO2 uitstoot significant. Een nieuw coilcoated aluminium verkeersbord stoot 36,68 kg CO2-eq. uit, terwijl een refurbished verkeersbord slechts 6,70 kg CO2 eq. uitstoot (bron: Nationale Milieudatabase).

Om de CO2-uitstoot van het areaal verder te reduceren hebben wij het honingraat verkeersbord ontwikkeld. Binnen het honingraat verkeersborden concept produceren wij verkeersborden van verschillende biobased (suikerriet) of recyclaat grondstoffen.

Omdat niet ieder verkeersbord uit de buitenruimte door middel van refurbishing hergebruikt kan worden vervangen wij de niet herbruikbare borden voor een honingraat model. Omdat wij het verkeersbord van de toekomst in eigen beheer hebben ontwikkeld is het eenvoudig schaalbaar in volume, en heeft het een positieve uitwerking op de prijsstelling en de impact op het milieu (biodiversiteit).

Gezien het bovenstaande adviseren wij gemeenten geen nieuw aluminium (virgin) verkeersborden meer aan te kopen. Indien er geen herbruikbare verkeersborden aanwezig zijn, dan kunnen wij een zeer duurzaam gecertificeerd alternatief leveren, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen van iedere overheidsorganisatie.

Montage:

Alle door de montagedienst van Climate Signs te monteren verkeersborden worden in het Climate Signs online GIS-systeem digitaal verwerkt. Het Climate Signs verkeersbord is meer dan een verkeersbord met een lage klimaatimpact, het is een modern (digitaal) platform voor de buitenruimte. Wij verbinden ons hiermee ook na montage aan de levenscyclus van onze verkeersborden.

ONDERHOUDSVRIJ EN BESTENDIG

Climate Signs verkeersborden:

 • Fraai, uniek en innovatief ontwerp;
 • Grondstof 100% plantaardig of gerecycled kunststof;
 • Geen toxische vulstoffen;
 • Onderhoudsvrij;
 • Vochtafstotend en reageert niet met water;
 • Functioneel buigzaam;
 • Uitstekende chemische bestendigheid;
 • Temperatuurbestendig -40 tot +80C;
 • Slag- en krasvast, ook bij lage temperaturen;
 • UV-bestendig;
 • Volledig recyclebaar binnen de primaire keten (verkeersbord);
 • Significant hogere punt- en windbelasting dan een aluminium verkeersbord;
 • CO₂-neutraal.

VERKEERSBORDEN

“De verkeersveiligheid in ons land kan worden vergroot door 600.000 overbodige verkeersborden uit het straatbeeld te verwijderen. Er zijn in Nederland ruim 3 miljoen waarschuwings- en gebodsborden geplaatst, waarvan 20 procent overbodig en voor verwarring onder verkeersdeelnemers zorgt." aldus Veilig Verkeer Nederland.

 Climate Sings ziet een enorme kans om 600.000 oude verkeersborden om te bouwen naar een ‘nieuw’ refurbished verkeersbord, en de resterende 2,4 miljoen verkeersborden op termijn te verduurzamen en onderdeel te maken van de circulaire economie. Door het toepassen van de biobased of recycle kunststof honingraat verkeersborden van Climate Signs kunnen we samen met onze publieke opdrachtgevers een neutrale CO₂-voetafdruk realiseren. Wij bieden eenvoudig plukbaar laaghangend fruit voor een serieus en urgent klimaatprobleem!

Voordelen

Door de voorgestelde oplossingen en aanpak geven wij een nieuwe invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en dagen wij op een positieve en prikkelende wijze het huidige systeem uit om te veranderen, ontwikkelen en op een andere wijze samen te werken om een gezonde en duurzame toekomst voor de nieuwe generaties veilig te stellen.

Wij reduceren de CO₂-uitstoot tot minimaal CO₂-neutraal

Wij verlengen de levenscyclus van bestaande verkeersborden

Wij verduurzamen de buitenruimte

Wij ontzorgen onze klanten van inventarisatie tot uitvoering;

Wij dragen proactief bij aan de internationale Klimaatdoelstellingen;

Wij verbinden ons voor een leven lang aan onze producten

Bezoekadres
Bramenberg 22
3755 BZ Eemnes

Contactgevens
Tel: 035-3038430
E-mail: info@climatesigns.nl

Documentatie
Klik hier

Climate Signs is aspirant-lid van:

Meer weten of interesse in een pilot?